Stian Vik
Studentpolitisk koordinator Stian Vik.

Høyskolen Kristiania har flere linjeforeninger. Grupper av studenter engasjerer seg frivillig for å gi faglige og sosiale tilbud til studentene. Studentpolitisk koordinator i SHK Stian Vik har overordnet ansvar for linjeforeningene som en av sine arbeidsoppgaver.

Kan du fortelle litt om linjeforeningene på Høyskolen Kristiania?

Vi har per nå elleve linjeforeninger her på HK. Det er meningen at linjeforeningene skal være et faglig påfyll for linjene samt tilknytning til næringslivet. Vi ser at mange av linjeforeningene er godt etablert og har arrangementer gjennom hele året. Linjeforenings arrangementer skaper også en arena hvor man kan møte studenter fra samme utdanning på tvers av trinnene.

Hvor kan man følge med på linjeforeningens arrangementer?

Hver linjeforening har sin egen Facebookgruppe hvor man kan følge med på hva som skjer av arrangementer.  En del av arrangementene er åpne for alle studenter uavhengig om man går på linjen eller ikke. Så det lønner seg absolutt å følge med!

Vi er nå over femti ulike studieretninger, så her er det muligheter for flere linjeforeninger.

Hvordan lager man en linjeforening?

For å lage en linjeforening må man stifte en organisasjon og ha et stiftelsesmøte. Vi i Studentunionen kan hjelpe til med det organisatoriske hvis noen ønsker å lage en linjeforening. Nå er en linje på Westerdals i ferd med å lage en linjeforening. Det blir den første der, og vi regner med det vil bli flere etter hvert! Vi er jo nå femti ulike studieretninger, så her er det absolutt mulighet for flere linjeforeninger. Kanskje også samarbeid på tvers av linjer.

En praktisk tilnærming til det man lærer på skolen

Filip Haavi har vært leder i linjeforeningen for hotelledelse i et år, og forteller om linjeforeningens arrangementer og hvordan det er å være med i styret til linjeforeningen.

Filip Haavi
Filip Haavi er leder i linjeforeningen for Hotelledelse

Hva slags arrangementer har dere i linjeforeningen for hotelledelse?

Vi prøver å få inn bedrifter utenfra og knytte det opp mot undervisningen. Vi hadde blant annet et arrangement i høst hvor vi tok inn tre ledere og mellomledere fra hotellbransjen for å holde foredrag, hvor to av de har gått hotelledelseutdanningen her på Høyskolen Kristiania. Så vi prøver å få inn bedriftfolk og også vise hva man kan gjøre med utdanningen. Det blir rett og slett en praktisk tilnærming til teorien vi lærer på skolen. 

Hvordan er det å være med i administreringen i linjeforeningen?

Jeg har nå vært leder i linjeforeningen for hotelledelse i et år, og min opplevelse er at det er en veldig god erfaring. Det er periodevis mye arbeid, men man får veldig mye igjen for det. Det er et stort læringsutbytte, både faglig og praksis hvor man knytter kontakter. Og så er det gull å ha på CVen.

Målet med linjeforeningen er å skape et fellesskap.

Hva er målet med linjeforeningen?

Målet med linjeforeningen er å skape et fellesskap. Ikke bare knytte bedrifter opp mot skolen, men også knytte sammen de tre trinnene som går her. Nå skal vi snart ha et sosialt arrangement hvor vi samler hele hotelledelse til en fest som et avbrekk i eksamenslesingen. Så vi varierer hva slags type arrangementer vi har.

Hovedfokus på læring, men også på å bli kjent med hverandre

Ingvild Midthaug, leder i linjeforeningen for osteopati og økonomiansvarlig Irina Sofie Johansson beskriver linjeforeningen som en viktig arena både for læring og for at studentene skal kunne bli kjent på tvers av trinnene.

Irina Sofie Johansson og Ingvild Midthaug
Linjeforeningen for osteopati: Økonomisjef Irina Sofie Johansson og leder Ingvild Midthaug.

Hva slags arrangementer har dere i linjeforeningen for osteopati?

Som osteopatistudenter har vi behov for å øve praktisk, og arrangerer derfor fellesøvinger hvor alle fire trinnene møtes og øver sammen. På disse fellesøvingene har vi også gjennomgang av teori, og eventuelt en kahoot til slutt. Vi har som mål å gjøre disse fellesøvingene til et ukentlig arrangement, hvor vi kan få med tidligere studenter som kan hjelpe oss med teknikker. I tillegg markedsfører vi kurs som arrangeres av andre, og gir studentene rabatterte priser. Vi oppfordrer også studentene til å delta på fagdag med Norsk Osteopatiforbund, hvor vi møter folk fra bransjen.

Hvordan er det å være med i administreringen av linjeforeningen?

Det er en stor jobb som må gjøres, men det er veldig spennende og lærerikt. Det viktigste for å være med i styret er at man er engasjert og interessert i å gjøre dette for fellesskapet. Man må se hva linjen trenger, og hvilke arrangementer det er behov for. Det har de som satt i styret før oss vært veldig flinke til, og gitt oss mye å bygge videre på. SIO har mye nyttig informasjon og kurs for foreninger som vi har benyttet oss mye av.

Det er sannsynlig at noen av oss skal jobbe på samme klinikk, da er det hyggelig å ha hilst på hverandre før.

Hva er målet med linjeforeningen?

Vi ønsker å samle alle fire trinnene for at studentene skal bli kjent. Høyskolen Kristiania er den eneste i Norge som tilbyr ostaopatiutdanningen, derfor er det sannsynlig at noen av oss skal jobbe i samme klinikk. Da er det hyggelig å ha hilst på hverandre på forhånd. Så selv om hovedfokuset er på læringen har vi også et stort fokus på det sosiale, og arrangerer sosiale arrangementer som sommerfest og julebord.