Du har rett og slett fått deg en relevant jobb i studietiden - hva jobber du med?

– Jeg jobber som studentassistent i avdeling for studentoppfølging. Nå har jeg også fått koordineringsansvar for to andre studentassistenter og det arbeidet vi sammen utfører som team. Arbeidsoppgavene består av å være tilgjengelig for henvendelser fra studenter og andre på e-post, telefon og ved personlige henvendelser.

I tillegg til dette følger vi opp med studieveiledning, publisering av innhold på læringsplattformene, planlegging og gjennomføring av arrangementer samt forefallende arbeid etter behov.

Hvordan fikk du jobben?

– Det var nokså tilfeldig ved at jeg var inne på Høyskolen Kristiania sitt karrieresenter, Track, sine hjemmesider og tittet. Jeg skulle flytte til Oslo og ønsket meg en jobb til ved siden av studiene. Jeg sendte inn en søknad, og ble kalt inn til intervju. Det var første gang avdelingen ansatte studenter til denne jobben, da de tidligere hadde fordelt arbeidet mellom seg.

I tiden fremover skjønte de at dette var en enorm avlastning, og siden den gang har vi gått fra to til tre studentassistenter som deler jobben mellom oss. 

Hva er mest interessant med å jobbe på Høyskolen Kristiania?

– Avdeling for studentoppfølging er en veldig fleksibel avdeling. Vi gjør egentlig litt av alt. Hvis man er engasjert og har lyst kan man dermed være med i flere prosjekter. I tillegg til å sitte på kontoret og svare på henvendelser hjelper vi til med arrangementer som Into Campus, vitnemålseremoni, Gullspiren, ulike kurs osv.

Dette er nok den beste delen av jobben – det at vi får mulighet til å delta på så mye forskjellige.

Hva vil du trekke frem fra studiene som har vært mest nyttig i jobben så langt?

Bachelor i ledelse og servicestrategi fokuserer på kombinasjonen av 1) service, hvordan behandle kunder, samt 2) ledelse, hvordan få de ansatte til å prestere godt. Stillingen min på Høyskolen Kristiania er høyst relevant ettersom jobben består av å veilede og yte god service til alle som henvender seg til oss. Studiet fokuserer mye på hvordan verdi skapes i samhandling mellom bedriften og kundene. På jobben representerer jeg høyskolen som bedrift, og studentene kan på mange måter ses på som kunder.

Som ansatt i avdelingen får jeg innsikt i evalueringer og tilbakemeldinger fra studenter og andre. Disse inneholder ofte forbedringsforslag til hva vi kan gjøre annerledes, og fungerer som en rettesnor for å tilpasse tjenestene etter kundensbehov.