To menn sitter foran en PC-skjerm

Bjørn Åge Hansen (40) jobber som sjefskonsulent ved Atea i tillegg til å undervise hos Fagskolen Kristiania på nett.

– Jeg jobber daglig som rådgiver for kunder for å kunne hjelpe dem med å adoptere ny teknologi på en sunn og forretningsdrevet måte.

Tidligere jobbet han i åtte år som instruktør ved Glasspaper, hvor han reiste rundt i Norge for å gi opplæring i datainfrastruktur.

Deler av sin kunnskap og erfaring

– Det at jeg jobber i bransjen, gjør at jeg er oppdatert på det siste som markedet etterspør, og vil kunne overføre dette til mine studenter. Dette bidrar også til at jeg har relevante eksempler å vise til i undervisningen, forteller Bjørn Åge.

Studentene setter stor pris på at han glad i å dele av sin kunnskap. Og at han har en evne til å gjøre komplekse løsninger lett forståelig.

– Studenter melder også tilbake at det er et fremoverlent studium som gir dem den oppdaterte kompetansen markedet trenger, forteller han.

Dynamisk undervisning

– I motsetning til tradisjonelle studier vil denne utdanningen være mer fleksibel og produktorientert. Undervisningen tilpasses fortløpende for å alltid være relevant.

– Bransjen ser at studentene har en kompetanse som er ferskvare, og at de er oppdatert på det siste som rører seg. Fordi vi fortløpende kan oppdatere innholdet i tråd med ny teknologi, vil studentene alltid være klare til å ta tak i oppgavene som finnes der ute, etter fullførte studier, sier sjefskonsulenten.

– Hvordan fungerer studiet i praksis?

– Undervisningen bygger på tradisjonelle MOC-kurs hvor du har en kombinasjon av demonstrasjoner, tavleundervisning og lysbilder. MOC er Microsofts offisielle kursløsning. Du får en tydelig fremdriftsplan, videopptak av nettsamlingene og et digitalt forum for dialog og diskusjon med medstudenter.

– Fordi dette er et nettstudium som du tar over tid, får du lengre tid til å løse oppgaver i form av laboppgaver i et virtuelt miljø.

– Studentene er positive til å ha en slik fleksibel læringsplattform. Denne kan fint kombineres med både jobb og familieliv. Har man utfordringer med å møte til samlingene, vil man alltid kunne se dem på opptak senere, sier han.