Forskningsprosjektet skal vurdere effekten av digital teknologi på passasjerreisen, for å forbedre passasjeropplevelsen og effektiviteten til det norske lufthavnssystemet. – Prosjektet tar opp viktige, men i stor grad uløste spørsmål knyttet til den raske utviklingen av digital teknologi, forteller prosjektleder og førsteamanuensis Nigel Halpern ved Institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania.

– I hovedsak, hvordan kan beslutningstakere ved flyplassen best integrere ny digital teknologi med eksisterende infrastruktur og forretningspraksis for å forbedre passasjeropplevelsen på en måte som er kommersielt levedyktig, men også miljømessig og sosialt ansvarlig? Og videre, hva er de viktigste problemstillingene knyttet til etikk og personvern rundt bruk og lagring av store mengder personopplysninger, som danner en sentral del av en digital fremtid? Dette skal prosjektet forsøke å svare på, sier Halpern.

Viktig for reiselivsfaget

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Centre for Air Transport Management ved Cranfield University, Høgskolen i Molde og Avinor. Helene Sætersdal, leder for Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, er strålende fornøyd med tildelingen.

– Dette er en fantastisk nyhet for oss som høyskole, for instituttet og for reiselivsfaget. Dette er et resultat av et imponerende arbeid fra Nigels side, som har vært ansvarlig for søknaden. Vi jubler høyt hurra, sier hun.

Trine Meza, prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved høyskolen, er helt enig.

– For Høyskolen Kristiania er denne tildelingen av stor betydning. Gjennom tildeling av eksterne midler, er prosjektet vurdert til å ha stor relevans, og det er spesielt gledelig at dette prosjektet har en klar forankring i næringslivet gjennom samarbeid med Avinor. Vi ser frem til å følge prosjektet fremover! forteller Meza.

Et bærekraftig norsk lufthavnsystem

Målet med forskningsprosjektet er å utvikle scenarier for effektiv implementering av digital teknologi i lufthavnssystemet, for å oppnå sømløse passasjerreiser og kommersielle fordeler for flyplassadministrasjonen og andre interessenter - og dermed bidra til utvikling av et mer robust og bærekraftig norsk lufthavnssystem.

Om prosjektet

Prosjektet vil benytte en mixed methods-tilnærming som inkluderer datautvinning, passasjerundersøkelser og fokusgrupper, og halvstrukturerte intervjuer med flyplassadministrasjonen og andre interessenter.

Formålet er å kartlegge det norske lufthavnssystemets digitale kapasitet, å vurdere passasjerreisen dør-til-dør, som kombinerer ulike transportformer og identifisere passasjerbehov og smertepunkter, å analysere kostnadene og fordelene ved teknologiimplementering i design av flyplassterminal, å formulere beslutningsprosesser og digitale løsninger i avbruddsscenarier for et mer motstandsdyktig norsk lufthavnssystem, og å identifisere regulatoriske og etiske problemstillinger knyttet til implementeringen av digital teknologi.

Prosjektet drives av Høyskolen Kristiania i samarbeid med Cranfield University, Høgskolen i Molde og Avinor.