PR-PRAKSIS GIR GOD ERFARING: – Vi studerer begge strategi og PR ved Westerdals. Fra høsten kommer studiet vårt til å hete PR og kommunikasjon, forteller Olav Event, som for tiden er i studiepraksis hos Trigger sammen med Tommy. 

Til høsten blir bachelorprogrammet strategi og PR (tidligere Westerdals) slått sammen med bachelorprogrammet PR og samfunnspåvirkning (Høyskolen Kristiania). Nye PR-studenter får dermed en solid studiepakke med det beste fra to høyskoleverdener. Det nye, sammenslåtte bachelorstudiet får navnet Bachelor i PR og kommunikasjon.

Velg mellom studiepraksis og valgemne

I fjerde semester kan du velge å ha studiepraksis, slik Olav og Tommy har gjort, eller du kan ta et valgemne.

Nysgjerrig på hvilke valgemner du kan ta?

Her er valgemnene for vårsemesteret 2018. Merk at emnene kan endres fra år til år.

PR-praksis gir verdifull erfaring

Velger du studiepraksis, får du muligheten til å prøve deg i arbeidslivet. Når du er utplassert i en bedrift i flere uker i strekk, får du verdifull bransjeinnsikt, nettverk og erfaring som ikke er like lett å oppnå gjennom en forelesning. Årets PR-studenter har blant annet vært utplassert i Apeland, Deloitte, Kommunikasjonsforeningen, Det Norske Teatret, NRK (MUHA Underholdning og Eksternredaksjonen), Sparebank 1 Gruppen og Avinor.

Olav og Tommy har praksis i Trigger

Det viktigste jeg har lært her, er at det ikke er noe farlig å prøve og feile, og tørre å gjøre ting.

– Selv om man kanskje føler at man ikke kan nok, eller har nok erfaring, eller sånne ting, sier Olav. Tommy har på sin side erfart hvor mange runder som skal til for å perfeksjonere en pressemelding.

– Det viktigste jeg har lært i Trigger hittil, er egentlig hvor viktig det er å bygge opp tekst på en ordentlig måte.  Vi har måttet gjøre om en pressemelding fem og seks og syv ganger før den ble helt perfekt, smiler Tommy.

Hvilke mål har dere for praksisperioden?

– Mitt mål med å være i Trigger er å bli godt rustet til arbeidslivet, når jeg er ferdig med utdanningen, forteller Olav.

–  Jeg hadde ett hovedmål, og det var å se hvordan man jobber i bransjen, for det lærer man rett og slett ikke på en skolebenk, sier Tommy.

Har dere tips til studenter som skal ut i praksis?

Vær tidlig ute, ta en sjanse og guts. Så slipper dere masse konkurranse, og dere får den praksisplassen dere vil ha.