Daniel Glasoe-alumn-markedsføring og salgsledelse
  • Daniel Gladsø
  • Studerte markedsføring og salgsledelse
  • Jobber som digital markedsfører i Apotek 1 Gruppen

– Hvordan fikk du jobben som digital markedsfører?

Jeg fikk vite om jobben på sommeren, men på det tidspunktet var jeg ikke tilgjengelig for å bytte jobb. Da jeg igjen fikk annonsen opp på høsten, på LinkedIn denne gangen, bestemte jeg meg for å legge en plan. Jeg har vært i noen jobbsøkerprosesser tidligere, og har opparbeidet meg erfaring på hva man bør og ikke bør gjøre. Planen var: proaktivitet, proaktivitet og atter proaktivitet.

Jeg startet med å sørge for at LinkedIn-profilen min var oppdatert. Så begynte jeg å være enda mer aktiv på LinkedIn, blant annet ved å engasjere meg i innlegg som personer i bransjen la ut.

Til slutt kontaktet jeg byrået som var hyret inn av Apotek 1 for å finne kandidat, for å lodde stemningen. De endringene jeg gjorde på LinkedIn, samt det engasjementet jeg viste, gjorde at jeg også ble kontaktet av flere som ønsket å ta en prat. Det var interessant! Allikevel var det Apotek 1 som hadde den mest spennende jobben!

– Hva var interessant med akkurat dette firmaet og denne stillingen?

Apotek 1 og apotekbransjen generelt er i stadig endring. Da vi i Apotek 1 er mest opptatt av å være et sted hvor folk kan søke råd og trygg på at kompetansen er tilstede, ser vi også at det å kunne tilby produkter innenfor flere produktkategorier er viktig. Samtidig var den stadig økende konkurransen fra andre nettaktører særlig spennende å ta fatt på.

– Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Det er en variert arbeidsdag. Alt fra interne prosjektmøter, arbeidsmøter, til operativt drift av Apotek 1s satsing digitalt. Det som er mest typisk med en arbeidsdag i Apotek 1, er at ingen dager er like!

– Hvorfor tror du de ansatte nettopp deg?

Jeg tror de likte meg som person, samtidig la jeg veldig stor vekt på å bli kjent med selskapet og bransjen før jeg kom på intervju. Jeg tror det er veldig viktig å vise et genuint engasjement for det selskapet du ønsker å jobbe for/i. En annen faktor som kan ha vært avgjørende er at jeg følte ganske tidlig en god kjemi med personene i Apotek 1. Personkjemi er viktig.

– Er det noe spesielt fra studiene du har tatt med inn i jobben?

Absolutt. Mange av mine kolleger og bekjente som har tatt utdannelse andre steder en HK, blir overrasket over hva jeg forteller om den studiehverdagen vi hadde. Det at vi ikke var de enorme klassene, at vi hadde hele tiden muligheten til å sparre med hverandre og forelesere samt at læringen var tilpasset den verden vi skulle ut i, var særlig viktig. Men skal jeg trekke frem en spesifikk ting jeg tar mer meg, er det TENK-prosjektet vi hadde. Det var utrolig lærerikt, og vi fikk virkelig kjenne på hvordan arbeidslivet var. Jeg bruker mye av arbeidsmetodikken i mitt daglige virke.

– Hjalp karrieresenteret deg på noen måte i prosessen, i så fall hvordan?

Karrieresenteret hjalp meg på vei om hvordan jeg skulle få meg jobb og hva som var viktig å ha fokus på. Det hersker ingen tvil om at det er stor konkurranse om jobbene der ute. Så det å tilegne seg flest mulig verktøy og erfaring er helt avgjørende når man skal skille seg ut.

– Hvorfor bør man velge Høyskolen Kristiania?

Hvis du er ute etter et miljø hvor du får det faglige, men samtidig har fokus på hvordan du skal bruke faget i arbeidslivet, bør du velge HK. Hvis du samtidig ønsker deg engasjerte og dyktige forelesere, et yrende studentliv og utvikling av deg selv – da velger du HK. Jeg angrer i hvert fall ikke et sekund.