Interaktiv-design-Programansvarlig-Siri-Fagernes

Hvem er du?

Jeg heter Siri Fagernes og er programansvarlig på masterprogrammet i Human-Computer Interaction ved institutt for teknologi. Jeg er høyskolelektor med mastergrad i anvendt og industriell matematikk, med en forankring i informatikk. Etter mange år med forskning og undervisning har jeg blitt mer og mer fascinert av hvordan mennesker opplever og bruker teknologi. Derfor underviser jeg i dag både mer tekniske emner som maskinlæring og data science, og fag som informasjonsvisualisering og design. I tillegg er jeg en del av MOTEL-gruppa på instituttet, der vi forsker på alt mulig innenfor mobile løsninger. Jeg er for tiden mest opptatt av brukeropplevelser på mobile flater og multimodale grensesnitt, hvor man utnytter flere sanser enn synet vårt. I tillegg er jeg med i et prosjekt hvor vi ser på hvordan man bør utforme tekster for mennesker med dysleksi.  Jeg har alltid jobbet veldig tverrfaglig, og synes det er spennende å ta kunnskap over fra et fagområde til et annet. Jeg liker å møte studenter, bedrifter og forskere fra andre fagområder og med ulike bakgrunner. Jeg brenner for å realisere disse tverrfaglige mulighetene for å kunne utvikle gode brukeropplevelser, og for på sikt å kunne utvikle teknologi som kan gi oss en bedre hverdag. Når jeg ikke forsker, underviser eller jobber med studieprogrammer er jeg mest glad i å forsvinne ut i naturen på ski eller til fots og la teknologien bli igjen hjemme. Teknologi er fantastisk til sitt bruk, men noen ganger er det godt å slippe fri fra den også.

Student sitter med programmering på macen

Hvordan skal vi jobbe på Master of Human-Computer Interaction?

Undervisningen er blokkbasert, så man jobber intensivt med ett og ett emne av gangen. De fleste emnene er bygget rundt praktiske oppgaver der man får leke med teknologi og design, og det er stor variasjon fra fag til fag. Det er mye interaksjon mellom medstudenter, forskere og forelesere. Vi får regelmessig inn forelesere fra blant annet København og London som underviser og kommer med kunnskap og erfaringer fra sine miljøer. Ny teknologi og tidsaktuell forskning vil være sentralt i alt vi gjør. Fagfeltet Human-Computer Interaction er i kontinuerlig utvikling, så her bare vil fremtiden vise hvor vi ender opp.

Student sitter med programmering på macen

Hvem studerer på Master of Human-Computer Interaction?

Vi ønsker oss studenter som har interesse for både teknologi og mennesker, og som har lyst å lage IT-systemer som fungerer godt for brukerne. Vi håper på å få god bredde i faglig bakgrunn fra de som starter hos oss, og gjerne kandidater med erfaring fra områder som psykologi, sosiologi og design, i tillegg til folk med bakgrunn innen IT. Alle må ha noe teknisk kompetanse i HTML og CSS fra før, men programmet er designet for alle som har lyst til å bidra til å utvikle fremtidens IT-løsninger, og som på den måten kan være med på å gi oss en bedre hverdag.

Hvorfor skal jeg ta Master of Human-Computer Interaction?

Fordi dette programmet er helt unikt i Norge, og noe av det mest spennende man kan jobbe med! HCI er et utrolig fascinerende fagfelt, og jeg skulle egentlig ønske at dette programmet fantes da jeg skulle starte på mitt masterstudium. I tillegg er dette et område hvor det kommer til å være mye etterspørsel etter kompetanse i fremtiden. For tiden er det mye snakk om at roboter vil overta arbeidsoppgavene våre, men dette studiet er eksempel på kompetanse som er vanskelig eller umulig å erstatte. Hvis man er villig til å jobbe for gode resultater, er vi helt sikre på at en ferdig grad innen dette programmet vil gi svært gode og spennende karrieremuligheter.