Go to main content

– Utdanningen har gitt meg stort faglig utbytte. Jeg jobber som skolesekretær og alt vi har vært gjennom i studiet er relevant for jobben, sier Heidi Sagen.

Som mange andre, kjente også Sagen på følelsen av at hun ikke var «nødt» til å videreutdanne seg. Men som hun selv påpeker, skjer det hele tiden noe nytt i faget. Da er det ofte ikke tilstrekkelig med sporadiske kurs. Hun ville ha et dypere grunnlag.

–Utdanningen skoleadministrasjonssekretær går helt konkret på skoleadministrasjonssekretær-biten. Det jeg lærer i nettundervisningene kan jeg bruke med en gang i jobben. Selv om jeg har vært inne i skolesystemet en god stund, har jeg fått veldig mye ut av å friske opp kompetansen. Det hele gav meg egentlig et lite piff, forteller Sagen.

Læring fra første dag

Som kontoransatt i skolen kreves det at man har kompetanse innen mange fagområder. Gjennom skoleadministrasjonssekretærstudiet får man en grundig innføring i blant annet administrasjon og kontorarbeid, service og relasjonsbygging, elev- og personalforvaltning og skolejuss.

– For min del begynte læringen allerede ved registrering og oppstart, da jeg skulle sette meg inn i et nettkurs-system og ha undervisning over Skype. Utdanningen har gitt meg et annet innblikk i faget, og det er mye å lære av det å bli selvsikker på både det faglige og det tekniske, sier Sagen.

Det man trenger å lære, lærte jeg ordentlig på fagskolen. Året mitt på Fagskolen Kristiania gjorde meg tryggere på eget arbeid.

I 2006 startet hun i ny jobb som skolesekretær på Våler ungdomsskole i Solør. Selv med lang fartstid i skolesektoren, blant annet fra arkivarbeid, skolekontor og som sekretær for skolefaglig rådgiver i kommunen, hadde hun aldri jobbet på en skole. Mange av oppgavene var derfor nye, selv om de ikke var helt ukjente. I 2016 begynte hun på Fagskolen Kristiania.

– Det man trenger å lære, lærte jeg ordentlig på fagskolen. Året mitt på Fagskolen Kristiania gjorde meg tryggere på eget arbeid. Nå er terskelen vesentlig lavere for å lære nye systemer eller hente inn stoff. Jeg er mer uredd for å prøve meg frem, fortsetter Sagen.

Arbeidsgiver på laget

Hun forteller at det ikke fristet å ta ut permisjon for å gå på skole. Men med mulighet for å studere på kveldstid, og ikke trenge å bruke altfor mange timer i uken på studiene, kan de aller fleste få utdanningen til å gå opp med familieliv og andre forpliktelser ved siden av.

– Jeg har 100% jobb ved siden av studiet, og det har gått veldig bra. Det er også godt å ha forståelse fra arbeidsgiver for at jeg har brukt noe av arbeidsdagen til utdanningen.

Sagen er imidlertid klar på at studiene krever en god del egeninnsats.

– Man er nødt til å bruke tid for å oppnå gode resultater. Men ikke mer enn at man fortsatt kan ha full jobb og familie ved siden av.

Fint med deltidsstudier

Fagskolen Kristiania tilbyr nettbaserte fagskoleutdanninger på deltid. Med nettsamling én gang i uken, og med obligatoriske oppgaver underveis, er skoleadministrasjonssekretærutdanningen lagt opp slik at man kan ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av.

– Å studere på deltid over nett har vært en kjempefin form å studere på for meg. Her kan en jobbe når det passer en selv. Dessuten har det vært god oppfølging og informasjon under hele utdanningsløpet. Oppfølging fra lærerne og administrasjonen har vært upåklagelig. Hvis jeg har lurt på noe, har jeg fått rask og grei tilbakemelding, avslutter Sagen.