Studieprogramleder Silje Straume

 Hvordan jobber dere?

– Studieprogrammet prosjektledelse kunst og kreativ næring er et treårig profesjonsrettet studieprogram. Hos oss blir studentene ”kastet ut” i prosjekter og produksjoner fra dag én. De jobber i team blant annet på festivaler, på eksterne scenekunstproduksjoner og med flere interne tverrfaglige prosjekter.

– Parallelt med dette har vi tradisjonell klasseromsundervisning der studentene får opparbeidet et godt teoretisk fundament som skal brukes videre i utdannelsen og i senere jobb. I tillegg har vi mye gruppe- og casearbeid.

– Videre i studieløpet har vi to måneders praksis hos selvvalgt praksissted. Det er også mulighet for utveksling til utlandet. Vi legger stor vekt på bransjenærhet, og har derfor mange bransjebesøk gjennom hele studieforløpet. Slik får studentene se hvor de ulike kulturinstitusjonene er og hvordan de organiseres.

Både praktisk og teoretisk

– Som et supplement til dette får vi også mye besøk av personer fra de samme bransjene slik at studentene kan knytte teori og historie til besøkene de har vært på.

– Det praktisk-teoretiske studieløpet vårt gir studentene et solid grunnlag for å jobbe som prosjektleder eller i andre stillinger tilknyttet kunst, kultur og kreative næringer. Etter endt utdanning vil studentene ha opparbeidet seg kompetanse til å lede et prosjekt eller en produksjon fra start til slutt. Muligheten for jobb etter endt studium er variert, kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget har stor bredde. 

Du skal studere prosjektledelse kunst og kreativ næring hvis du ønsker dyptgående kunnskap om kunstfeltet og kreative næringer. Dette inkluderer organisering, de ulike rollene og ansvarsområdene, samt interne og eksterne prosesser tilknyttet prosjektarbeid i disse feltene.

Hvem studerer her?

– De som studerer her har et genuint engasjement for kunst, kultur og kreative næringer, og gjerne grunnleggende fagkunnskap og erfaringer fra ulike bransjer. Mange har også erfaring innenfor ledelse og administrasjon.

Hvem lykkes?

– Det som kjennetegner studentene som lykkes på dette studiet er at de har utnyttet mulighetene vi gir dem til å etablere gode nettverk, på tvers av utdanningene på Høyskolen Kristiania, og med eksterne aktører gjennom hele studieløpet.

– Studentene som kan beherske forskjellige modeller og verktøy for ledelse av kreative prosesser, styring, koordinering, kommunikasjon og administrasjon relatert til kunst, kultur og kreative næringer har også forutsetningene som skal til for å lykkes.

Hvorfor skal jeg studere dette?

– Du skal studere prosjektledelse kunst og kreativ næring hvis du ønsker dyptgående kunnskap om kunstfeltet og kreative næringer. Dette inkluderer organisering, de ulike rollene og ansvarsområdene, samt interne og eksterne prosesser tilknyttet prosjektarbeid i disse feltene. Du skal studere hos oss hvis du ønsker en bransjenær skole med mye praksis, der du daglig kan knytte kontakter på tvers av utdanningene på Høyskolen Kristiania, men også ute i bransjen.