Seks personer foran en hvit vegg. Tre studenter og tre dommere.
Vinnerne sammen med dommerpanelet; fra venstre Håkon Norderhaug Staff, Peik Vikøren, Morthen Strøm, Gry Sæterdal, Ida Maage Elstad og Claus Gladyszak.

Studentene på første semester i Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling i Bergen har hatt en pitching-konkurranse med sine studentbedrifter. Ideene ble pitchet for et dommerpanel bestående av:

  • Claus Gladyszakm, seniorrådgiver i Innovasjon Norge
  • Gry Sæterdal, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Hordaland
  • Ida Maage Elstad, videregående ansvarlig hos Ungt Entreprenørskap og etablererveileder hos Næringshagen i Odda
  • David Coates, fagkoordinator for Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling i Bergen

Vinnerne av konkurransen ble Viridis Foods SB, og de får med det delta i NM for studentbedrifter i Oslo i juni 2018.

Gratulerer med seieren! Hva synes dere om det?

Tusen takk! Vi var rimelig sikre på at en annen gruppe ville stikke av med seieren, så når vinneren ble utpekt ble vi alle tre sjokkert.

Det er veldig moro å få være gruppen som drar til Oslo for å pitche i NM!

Vi er spente på å se nivået, og ikke minst kreative, funksjonelle og gode løsninger som andre har kommet opp med.

Kan dere fortelle litt om deres studentbedrift?

Viridis Foods SB er en «urban farmer» som skal drive produksjon av et utvalg grønnsaker i shipping containere. Ved å dyrke i høyden slik vi skal, vil vi ha over 4500 grønnsaker i vekstfase til enhver tid, per container.

Vår misjon er å tilby kortreiste, miljøvennlige produserte grønnsaker av høy kvalitet, året rundt.

Vi kan dyrke ferske grønnsaker året rundt ettersom alt foregår i et isolert miljø der klimaet er under overvåkning konstant, og kan justeres for hver enkelt plante.

Guttene bak Viridis Foods SB, fra venstre: Morthen Strøm, Peik Vikøren og Håkon Norderhaug Staff

Hvorfor valgte dere å starte en slik studentbedrift?

Ideen sprang vel ut fra en pensumartikkel om jordbruk, hvor vi begynte å tenke på hvor lite som er gjort for arealbesparelse fra «tidenes morgen» frem til i dag når det kommer til jordbruk. Ikke bare er tradisjonelt jordbruk lite produktivt med tanke på areal, men i Norge står jordbruket også for utslipp av 1,1 millioner tonn miljøgasser.

Etter kort tid endte vi opp med ideen om å bli urban farmers som driver produksjon av grønnsaker i shipping containere, i eller i nærheten av sentrumskjernen.

Hva er planene videre for bedriften deres?

Planen videre blir i første omgang å jobbe mye med nettverk for å få kompetente mentorer innen jordbruk som støttespillere. I tillegg må vi få navnet og ideen vår ut i investormiljøet i Bergen og andre storbyer. Vi er nemlig avhengig av en relativt høy startkapital for å få iverksatt en fullskala produksjon.

Hva er det beste med å studere KIF?

Nå er vi alle kun på vårt første semester, men til nå synes vi det beste er at vi har fått benyttet teori fra fagene i praksis når vi har jobbet med studentbedriften vår gjennom semesteret.

Det er også utrolig gøy å ha forelesere som har lang erfaring med entreprenørskap fra arbeidslivet! Det byr på mange spennende historier, og eksempler som kan knyttes til relevant teori.

Hva er planene deres etter endt studie?

Så langt har ingen av oss planlagt. Vi er åpne for det meste, men ser nok for oss å bli ansatt i en bedrift i noen år før vi har samlet litt kapital, og kan bli vår egen sjef.

Å starte noe nytt på egenhånd, eller sammen med andre entreprenører, er noe samtlige i studentbedriften har som et personlig mål i livet.