Digital-Business-Systems-programansvarlig-Asle-Fagerstrom
Faglig studieleder Asle Fagerstrøm

Hvem er du?

- Mitt navn er Asle Fagerstrøm og jeg har jobbet på Westerdals siden 1998. Jeg er økonom, som ganske tidlig oppdaget at kombinasjonen økonomi og teknologi var et område som ville vokse. Det har vist seg å være et godt valg!

- Jeg har doktorgrad i digital markedsføring, hvor jeg har fordypet meg i hvordan vi som kunder oppfører oss i kjøpsøyeblikket (point-of-purchase) i nettbutikken. Resultatet av studien viser at relativ små endringer i oppsett av nettbutikken, kan føre til betydelig inntektsøkning.

- Jeg forsker også på implementering av skybaserte ERP-løsninger, hvordan ansatte bruker CRM-teknologi i egen bedrift, og hvorfor IT-prosjekter mislykkes oftere enn andre prosjekter.

- Jeg har jobbet her i 17 år, og har vært med på å bygge opp bachelorprogrammene E-business og Digital Markedsføring. I de senere årene har jeg etablert mastertilbudet, og er ansvarlig for disse. I tillegg er jeg faglig studieleder for IS-spesialiseringen Digital Business Systems.

- Jeg har startet en forskningslab her, som samler forskingsaktiviteter og forskere på fagområdet. Her kan forskere og masterstudenter dyrke sin lidenskap for å forstå hvordan og hvorfor vi handler på nett, hvordan vi påvirkes av annonser via mobiltelefon, hvordan sosiale medier kan brukes i en forretningssammenheng, m.m. Her bruker vi blant annet eye tracking-utstyr for å måle hvor brukere ser på nettsider.

- Eye tracking hjelper oss til å forstå bedre hvordan brukere navigerer på person-to-per løsninger som for eksempel Airbnb.

Hvordan jobber vi på Master of Information Systems Digital Business Systems-spesialiseringen?

- Digital Business Systems kombinerer forretningsforståelse og teknologi, med formålet å øke verdiskapning i virksomheter. Foruten innføring i klassiske Information Systems-temaer, spesialiserer du deg innen fire områder det første året: ERP og Supply Chain, Digital Markedføring, Internet of Things in business og Business Intelligence og dashboards. Her vil du få «hands on» erfaring med konfigurering av teknologiene.

- 2. året setter du deg inn i konsulentrollen. Masteroppgaven starter med Practice Period, hvor du sammen med en bedrift definerer tema for masteroppgaven. Dette er en unik mulighet for å koble forskning og næringslivets behov. Du lærer metode og avslutter med Master Dissertation.

Hvem studerer på Digital Business Systems-spesialiseringen?

- De som har en genuin interesse i å forstå, og utforske muligheter, teknologi gir for å øke verdiskapning for bedrifter. Studentene «brenner» først og fremst for koblingen mellom forretning og teknologi. De liker også å jobbe med mennesker i en forretningssammenheng.

- Studiet kan tas på heltid, 2 år, eller deltid over 3 år. Den modulbaserte undervisningsmodellen gjør dette til et godt alternativ dersom du ønsker å ta en master på deltid. Sammensetningen av heltids- og deltidsstudenter gir en fin miks av mennesker i forskjellige aldre, enten de kommer direkte fra bachelor eller har vært ute i næringslivet. All undervisning foregår på engelsk.

Hvorfor skal jeg ta Master of Information Systems Digital Business Systems?

- Du skal studere Digital Business Systems dersom du er interessert i å jobbe med fremtidens forretningsløsninger. Du er forretningsorientert og liker å være innovativ og kreativ, du utforsker hvordan teknologi kan være med på å skape verdi for næringslivet. En master innen Digital Business System gir deg et «godt kort på hånd» i konkurransen med andre som har en økonomisk administrativ utdanning. Typiske jobber du kan få med master i Digital Business Systems er forretningsanalytiker, CRM- og ERP-konsulent, Digital Markedsfører, IT-leder og prosjektleder innen forretningsutvikling.