Software-Integration-programansvarlig-Tor-Morten-Gronli
Faglig studieleder Morten Grønli

- Hvem er du?

Jeg heter Tor-Morten Grønli og er førsteamanuensis på Høyskolen Kristiania, avdeling for teknologi. Ved våre masterstudier er jeg faglig studieleder for Master of Applied Computer Science (MACS), som er et program i anvendt informatikk. Min bakgrunn er en PhD innen Computer Science fra Brunel University i London, UK. I doktorgraden studerte jeg hvordan vi kunne bruke situasjons data på en smarttelefon til å skape innovative mobile løsninger. Ut ifra mitt arbeid ble det laget flere applikasjoner som viste samspillene mellom; bruker – smarttelefon, smarttelefon – skytjenester og bruker – skytjenester. Gjennom innovativ applikasjonsutvikling og brukertester kunne jeg illustrere dynamikken mellom disse aktørene og videre anbefale hvilken retning som er best egnet for å utvikle slike løsninger. I dag har slike løsninger blitt allemannseie og vi kjenner de igjen som ”Google Now”, ”Wayfinding” og digitale assistenter slik som Apple ”Siri”. Jeg har jobbet på avdelingen siden 2004 og har i dag ansvaret som koordinator for bachelorstudiene på avdeling for teknologi, samt masterprogrammet applied computer science. Jeg har gjennom mange år vært med å bygge opp en rekke emner og studieprogrammer på avdelingen og jobber aktivt for å fremme forskningsbasert undervisning.

Jeg er en aktiv forsker og har tre spesialfelt:

  • Mobile løsninger

med spesielt fokus på applikasjonsutvikling og innovative situasjonsbaserte løsninger (context-awareness)

  • Tingenes internett

(Internet of things) og hvordan man kan utnytte sensordata som berikende datakilder i sluttbrukerløsninger Software engineering. Dette ser jeg på fra et arkitekturperspektiv og fra Agile metoder perspektiv. Eksempler på prosjekter jeg er involvert i smertevisualisering på mobil plattform for rullestolbrukere, mobil betaling for analfabeter i Etiopia, lettvekstarkitektur for tingenes internett og bruken av agile metoder blant norske bedrifter. Jeg har etablert og leder forskningsgruppen for anvendt informatikk på avdelingen for teknologi. I tillegg har jeg initiert opprettelsen av ’Mobile Tech Lab’ (Motel) som er en virtuell lab for hvor forskere og masterstudenter som brenner for mobile løsninger og teknologi samarbeider i forskningsprosjekter.

Hvordan jobber vi på Master of Applied Computer Science?

På dette studieprogrammet jobber vi med teknologi. Dvs at det i de aller fleste av de åtte delmodulene i år 1, er hands on oppgaver med teknologi for studentene. Det blir igjennom forelesningene formidlet teori, akademisk litteratur og praktiske ferdigheter. Det er derfor sentralt for studentene på dette masterprogrammet å kunne lage konkrete produkter (artefakter) slik at de kan evaluere og gjøre seg erfaringer med hva som virker og hvordan nye løsninger forholder seg til etablert teori. Studiehverdagen er fylt med forelesninger, plenumsdiskusjon, gruppearbeid, presentasjoner, arbeid på teknisk lab og workshops. Det første året dekker emner innen arkitektur, lagring av data og utvikling/presentasjon av data på mobile og web basert plattform. Sentrale emner som inngår er; big data, data visualization, mobile computing, architecting the internet of things og interactive enterprise technologies.

2. året setter du deg inn i konsulentrollen. Masteroppgaven starter med Practice Period, hvor du sammen med en bedrift definerer tema for masteroppgaven. Dette er en unik mulighet for å koble forskning og næringslivets behov. Du lærer metode og avslutter med Master Dissertation.

Hvem studerer på Master of Applied Computer Science?

Personer som brenner for IT og teknologi, og som aktivt jobber for å skape innovative brukeropplevelser og løsninger i en moderne IT arkitektur. Studentenes bakgrunn er svært sammensatt. Noen kommer rett fra bachelorstudier, mens andre er konsulenter med flere års fartstid i industri. Det er en god blanding av norske og internasjonale studenter, hvor en splitt på ca 50-50 gjør at miljøet er dynamisk, reflektert og multikulturelt. Studentene på Master Applied Computer Science sikter på jobber som tech lead, arkitekt, senior utvikler, teknisk prosjektleder og lignende.

Hvorfor skal jeg ta Master of Applied Computer Science?

Du bør studere applied computer science om du har en brennende interesse for teknologi og ikke slår deg til ro med de etablerte løsningene som finnes. Du søker aktivt å se hvordan teknologi kan gjøre verden til et bedre sted, og hjelpe mennesker og organisasjoner å utføre arbeidet sitt enda bedre. Du er i tillegg ikke redd for å være ’hands on’ og viser vei igjennom eksemplets makt ved selv å delta i utarbeidelse og koding av løsninger.