Interaktiv-design-tidligere-student-Magnus-Kjelland
Tidligere student Magnus Kjelland

– Hvorfor valgte du å studere interaktivt design?

– Jeg ønsket en bedre forståelse av hvordan jeg kunne ta i bruk teknologi i grafiske løsninger. Jeg hadde jobbet som grafisk designer et par år, før jeg kom frem til at en kombinasjon av kompetanse innenfor grafisk design og IT var en vei jeg ville satse på.

– Hva slags jobb kan du få?

– Etter å ha studert interaktivt design er du kvalifisert for en rekke ulike jobber. Du kan blant annet jobbe som interaksjonsdesigner, User Experience-designer, grafisk designer eller webutvikler.

– Slik jeg ser det, handler stillingene man er kvalifisert for mye om hva du virkelig brenner for, og hva du elsker å utforske for å kunne løse hvert prosjekt bedre enn det forrige.

– Hvilke karrieremuligheter har du?

– Særlig de siste årene har vi sett hvordan bedrifter nå virkelig begynner å ta inn over seg hvor viktig det er å henge med på den teknologiske utviklingen, både for å beholde og styrke sin posisjon i markedet. Mye handler rett og slett om hvordan man tar vare på brukerne sine, og hvordan man legger til rette for at de får en god opplevelse av varen eller tjenesten som leveres, noe studiet gjennomgående har fokus på.

– Ettersom stadig flere virksomheter ser viktigheten av og prioriterer dette, opplever jeg at man har gode karrieremuligheter som designer.

– Hvilke arbeidsoppgaver har du?

– Jeg arbeider i dag som frontend-utvikler i Making Waves. Her jobber jeg på prosjekter og er en del av tverrfaglige team med kompetanse innenfor blant annet design, teknologi og kommunikasjon.

– En typisk dag for meg innebærer å samarbeide med rådgivere, grafiske designere, interaksjonsdesignere og prosjektledere for å komme frem til den beste måten å løse brukernes behov i det aktuelle prosjektet.

– Jeg samarbeider også mye med backend-utviklere, og sammen kommer vi frem til hva slags teknologi vi trenger for å løse oppdraget best mulig. Enkelt forklart: Backend-utvikleren lager reisverket, grunnmuren og gjør prosjektet klar for å formes. Som frontend-utvikler er det jeg som former selve løsningen, med innspill og retningslinjer fra kunden og designerne.

– Tips til studentene?

– Selv om behovet for kunnskap innen interaktiv design har økt betraktelig de siste årene, betyr ikke det at man kan slappe av. Det betyr at kravene til oss som designere også blir større.

– Mitt tips er: jobb generelt godt med studiene, men virkelig dyrk og fordyp deg i de områdene du liker og har genuin interesse for. Legger du ekstra krutt i ting liker å jobbe med, gir det overskudd til andre ting du også skal lære, slik at du evner å se hvordan fagene henger sammen og påvirker hverandre.