Christian i studio
Christian Schaanning produserer lyd til spillefilmer, reklamefilmer og kortfilmer.
  • Navn: Christian Schaanning
  • Jobber med: Driver eget AS, Filmbling, og jobber frilans som designer. 
  • Prosjekter: Filmer som Bølgen, Fritt Vilt og Transformers 3. 

Hva jobber du med?

– Jeg jobber frilans og har et eget firma som heter Filmbling AS. Jeg produserer lyd til spillefilmer, reklamefilmer og kortfilmer. Samtidig utvikler jeg et lyd-software kalt Soundly, et lydeffektprogram hvor alle lydene ligger i clouden, som gjør det mulig å dele og ha tilgang til lydfilene når som helt og hvor som helst.

Hvorfor er lyddesign viktig for din bransje?

– Lyddesign er viktig fordi lyd er det eneste mediet som kommuniserer direkte med underbevisstheten. Lyd forteller en dramatisk historie, samtidig som den forsterker følelser i historien. Det gjør lyd og lyddesign veldig spennende å jobbe med.

Hvilke trender og tendenser ser du innen lyddesign nå?

– Et eksempel er et nytt lydsystem for kino, Dolby Atmos, som er et mye mer kompleks lydsystem enn tidligere. Jeg vil si at Visual Effects fremdeles er en trend, i hvert fall her i Norge. I USA har de holdt på en stund. Det som er spennende med Visual Effects, er elementene som det skal lages lyd til ikke eksisterer i virkeligheten, og derfor ikke lyden heller. Man må begynne fra scratch.

– Arbeidsmåtene og arbeidsflyten er også i forandring, hvor det er enklere å jobbe sammen uten å måtte være på samme sted. Internett gjør det mulighet å samarbeide og dele filer på tvers at land og prosjekter.

Hva ser du etter når du ansetter?

– I min verden, og bransje, er de fleste frilansere. Når jeg ser etter folk å jobbe sammen med på prosjekter, ser jeg etter folk som kan levere på tid, og som samtidig leverer arbeid av god kvalitet. De gjør det de får beskjed om, og ikke alt annet, samtidig som de har et overblikk og en forståelse for hele prosjektet.

– Det tar tid å opparbeide seg erfaring og forståelse for arbeidsprosessen. Å kunne se det endelige produktet først, og ikke faget.

Har du et tips til studentene?

– Det viktigste er at en passer på å ha det utelukkende gøy. Hvis du ikke har det gøy, vil du ikke klare deg, og du vil lett gå lei. De fleste som jobber med lyd har begynt fordi de har en sterk interesse for lyd, og fordi det allerede var hobbyen deres.