Intelligente-systemer-–programansvarlig-Tomas-Sandnes
Tomas Sandnes, foreleser i intelligente systemer, Avdeling for teknologi.

Hvem er du?

– Jeg er en typisk IT- og gadget-geek. Jeg er utdannet dataingeniør og har jobbet med programvareutvikling i snart 20 år. Primært som programmerer, noe som løsningsarkitekt og noe som avdelingsleder for utviklere. Jeg er også partner i en bedrift, hvor jeg er daglig leder og samtidig får jobbe med hele utviklingsfasen.

– Jeg har vært tilknyttet Teknologiavdelingen i ni år. Jeg hadde i flere år ansvaret for spillprogrammering. Så var jeg uten programansvar en stund, og er nå tilbake som foreleser for intelligente systemer.

Intelligente systemer henger sammen med det vi kaller embedded systems, som er datasystemer for maskiner som ikke er datamaskiner, f.eks. Hi Fi-utstyr, smarte kjøleskap og ikke minst moderne biler.

- Hvordan jobber dere på intelligente systemer?

– Første året er felles for alle studentene på Avdeling for teknologi. Dette gir trygghet med tanke på valg av fordypning, da det er mulig å gjøre om på valget sitt gjennom førsteåret. I tillegg gir det et nødvendig fundament for videre studier ved teknologiavdelingen.

- I andreåret utvider intelligente systemer kunnskapen med flere programmeringsspråk, og ser bl.a. nærmere på løsninger som involverer mobiltelefoner.

- I tillegg gjør alle på teknologiavdelingen et tverrfaglig prosjekt gjennom andreåret. Her benytter man kunnskapen man har opparbeidet seg så langt i studiet til å løse en reell oppgave spesifisert av bedrift. Ved at oppgaven er tverrfaglig bidrar man med hver sin kunnskap, og får god erfaring i å jobbe i team med andre.

- I tredje klasse skifter intelligente systemer fokus til "andre gjenstander" som kan koples på nett, i form av embedded systems. I tillegg inneholder tredje klasse et valgemne studenten kan plukke selv, og bachelorprosjektet som tar opp mye av siste semester. I bachelorprosjektet danner studentene selv grupper og matches med bedrifter som har konkrete prosjekter som skal implementeres.

- Hvem studerer intelligente systemer?

– De som studerer ved intelligente systemer er opptatt av programmering og ny teknologi. I likhet med flere andre fordypninger på teknologiavdelingen har vi mye programmering i undervisningen.

– Vi skiller oss fra de andre studieprogrammene gjennom fokuset på "tingenes internett", det vil si interessen for å gi "vanlige" maskiner muligheten til å kommunisere over nett. Og på den måten skape morgendagens løsninger innenfor informasjonsteknologi!

- Hvorfor skal jeg studere dette?

– Intelligente systemer og tingenes internett er relativt ny og veldig spennende teknologi! Her kommer du tidlig inn i en ung bransje som har meget spennende fremtidsmuligheter. I tillegg kan du programmere, noe som gjør at du også passer inn som utvikler eller konsulent i et vanlig IT firma.