Solfrid Lind og Trond Blindheim
– To av landets mest praksisnære høyskoler slås nå sammen, og det er vi glade og ikke minst stolte over, sier adm. dir. Solfrid Lind og rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

Pressemelding fra 23. mars 2017

Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensen Stiftelse og Anthon B Nilsen Skoledrift AS har inngått avtale om at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT. Avtalen er i tråd med intensjonsavtalen som ble inngått 9. desember 2016. I avtalen legges det opp til at aksjene overdras 29. mars 2017.

Et skritt mot universitetsambisjonen

– To av landets mest praksisnære høyskoler slås nå sammen, og det er vi glade og ikke minst stolte over. Sammenslåingen vil gi et større fagmiljø, økt faglig bredde og mange nye muligheter for faglige synergier, som vil komme både ansatte og studenter til gode. Dette er et stort skritt på veien mot vår ambisjon om å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, forteller administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind.

Beholder Westerdals-navnet

– Vi kan forsikre nåværende studenter og årets søkere om at vi ønsker å videreføre skolenavnet «Westerdals» innenfor høyskolens merkevarestruktur. «Westerdals» er godt posisjonert i markedet for høyere utdanning og har en stor anerkjennelse innenfor sine fagområder. Ved å beholde navnet bevarer vi identiteten blant ansatte og studenter, og merkevaren «Westerdals» kan rendyrkes videre innenfor sitt fagområde, sier Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania.

Bakgrunnen for at eier nå selger Westerdals Oslo ACT er at Anthon B Nilsen har vedtatt en strategi om økt satsing på yrkesutdanning og voksenopplæring.

– Salget passer godt inn i vår strategi for fremtiden, sier Lars Buer, styreleder i Anthon B Nilsen Skoledrift AS.

– Vi vil satse mer på fagskoler og voksenopplæring, og mindre på statsstøttede høyskoler. Nå overlater vi Westerdals Oslo ACT til en stiftelse med lang tradisjon innenfor utdanning, og vi er sikre på at det blir et godt hjem for årets søkere, nåværende studenter og de ansatte på Westerdals Oslo ACT. Vi vet at Høyskolen Kristiania vil ta vare på verdiene i denne fantastiske høyskolen. Midlene fra salget vil Anthon B Nilsen Utdanning bruke til å styrke våre fagskoler og vår satsing på voksenopplæring.

Oppkjøpet av Westerdals Oslo ACT er i tråd med høyskolens formål om å tilby utdanning og personlig utvikling, til det beste for samfunnet. Høyskolen Kristiania kjøper Westerdals for 85 millioner og tar ansvar for kravene i de pågående tvistesakene. Oppkjøpet gjøres gjennom opptak av lån med sikkerhet i stiftelsens eiendom, og ved bruk av stiftelsens midler. I Westerdals Oslo ACT er det avsatt midler for å håndtere fremtidige krav. Høyskolen Kristiania har gjennom prosessen hatt tett dialog med Kunnskapsdepartementet.

Nå starter et sammenslåingsprosjekt der ansatte og studenter fra begge høyskolene skal delta.

– Vi anser dette som en sammenslåing av to likeverdige institusjoner, og sammen skal vi forme den nye høyskolen, avslutter Solfrid Lind ved Høyskolen Kristiania.

Fakta om Høyskolen Kristiania:

Høyskolen Kristiania er en ideell utdanningsstiftelse med over 100 års historie og med formål om å drive undervisning, formidling og forskning. Gjennom disse årene har høyskolen utdannet over tre millioner mennesker.