Ole Petter Hjelle

Alle som skal jobbe med helsefag vil ha stor nytte av denne årsenheten.

Hvem er det nyttig for å ta en Årsenhet i Grunnmedisin?

– Uansett hvilken profesjon eller retning du velger innenfor helsevesenet er grunnleggende kunnskaper om menneskekroppen nødvendig. Alle som skal jobbe med helsefag vil ha stor nytte av denne årsenheten.

Hvorfor skal man velge denne inngangen til en helseutdanning?

– Årsenheten utgjør førsteåret for alle bachelorstudiene våre og gir deg viktige forkunnskaper for det du møter i resten av studiet ditt. Årsenheten i grunnmedisin vil også være til stor nytte om du velger andre helsefaglige utdanninger som sykepleie, fysioterapi eller medisin. Mange som er usikre på hvilken retning de skal velge innenfor helsefag, bruker dette året til å finne ut hvilken retning de ønsker å ta.

Hva gir denne årsenheten av arbeidsmuligheter?

– Årsenheten fungerer best som inngangsport til videre helseutdanninger. Men, vi har også en del studenter som har vært i jobb i helsevesenet i en del år, men som føler de trenger faglig oppdatering. Eksempler på dette er sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer etc.

På hvilke punkter er høyskolens Årsenhet i Grunnmedisin spesielt gode?

– Da vil jeg nevne tre ting:

  1. Vi har svært dyktige og erfarne forelesere
  2. Vi har, som den eneste høyskolen i Norge, en anatomisk lab med ekte menneskelige preparater. Dette gjør at studentene kan lære seg menneskets anatomi slik den egentlig er istedenfor å bare se på bilder, plansjer og plastmodeller, slik man gjør andre steder
  3. Vi er langt framme på læringsteknologi. Vi bruker mye interaktive læringsverktøy i timene for å engasjere studentene og vi har også alle forelesningene tilgjengelig på video, for studentene.
Menneskehjernen er den mest komplekse strukturen på planeten vår

Hva er ditt favorittemne å forelese i?

– Nervesystemet er min favoritt. Menneskehjernen er den mest komplekse strukturen på planeten vår, og det å prøve å formidle hvordan hjernen vår virker på en enkel - og forståelig - måte, det er en stor utfordring, og utrolig spennende.

Har du noe du vil legge til?

– Helsefag er et sikkert og trygt utdanningsvalg for framtiden. Men, det er ikke bare med hodet vi velger utdanningsvei. Å lære om menneskekroppens kompleksitet er i tillegg både spennende og fascinerende. Flere av studentene mine sier til meg at de tar seg i å fortelle venner og kjente om alt det spennende de har lært på studiet. Det er et tegn på at de har gjort et riktig studievalg.