Go to main content
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dette er det høyeste karaktersnittet jeg har sett i mine 30 år i utdanningsbransjen!

↳ Rektor Trond Blindheim

Av alle bachelorstudentene som gikk ut våren 2016 ble Thea Hellebergshaugen hedret med tittelen Beste kandidat, studenten med høyest karaktersnitt av alle, på tvers av studiestedene. Hellebergshaugen har tatt sin bachelorgrad i HR og personalledelse i Oslo. - Tiden ved høyskolen har til tider både vært utfordrende og vanskelig, men samtidig har det gitt en god mestringsfølelse når jeg har lyktes med å oppnå gode resultater, forteller Hellebergshaugen.

Hektisk studietid

Med en 40% stilling i Forsvaret ved siden av studiene har Thea blitt godt vant til å strukturere arbeidshverdagen på en god måte, for å rekke over alt. - Jeg har hatt en målsetting om å ligge litt i forkant hele semesteret og prøvd å være ajour med lesing og oppgaveskriving. Dette har stort sett gått bra, men jeg har også til tider ligget langt bak skjema, noe som har resultert i intensive og fortvilende timer før eksamen, sier Thea.

Alt handler i bunn og grunn om å "gidde"

- Jeg har vært ekstremt heldig

Thea mottok diplom, blomster og en klokke fra Baume & Mercier til en verdi av 20.000 kroner.Thea mottok diplom, blomster og en klokke fra Baume & Mercier til en verdi av 20.000 kroner.
Thea mottok diplom, blomster og en klokke fra Baume & Mercier til en verdi av 20.000 kroner.

Thea beskriver studietiden som lærerik, utfordrende og givende. I tillegg til det faglige aspektet trekker Thea frem det sosiale miljøet ved høyskolen som en faktor for suksessen, og spesielt verdien av å jobbe sammen med medstudenter med samme ambisjonsnivå som en selv. - Jeg har vært ekstremt heldig og jobbet med to fantastiske jenter, Åse Hoff og Mariel Hjelle. Uten de hadde jeg aldri oppnådd de resultatene jeg har i dag.

Arbeidshverdagen venter

Nå venter arbeidslivet og en ny jobb som rekrutteringsassistent i rekrutteringsselskapet Capus i Oslo. - Jeg ser på rekrutteringsbransjen som en spennende og interessant bransje, og anser dette som en god start og en mulighet for å få verdifull erfaring. På lengre sikt ønsker jeg å jobbe med HR på et mer strategisk nivå. En mastergrad ser jeg også for meg, fortrinnsvis innenfor økonomi. Når, hvor og hvordan er foreløpig uklart.

Jeg lar veien bli til litt mens jeg går.