Gro Ladegård

Sommeren 2016 fikk Høyskolen Kristiania sin første kvinnelige professor, nemlig Gro Ladegård. Rektor Trond Blindheim introduserte den nye professoren og var svært tilfreds med å endelig ha en kvinnelig professor i fagstaben.

– Jeg er stolt av at Gro jobber hos oss, forteller Blindheim.

Opprykk til professor

Ladegård ved Institutt for ledelse og organisasjon har blitt tildelt opprykk til professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Under tiltredelsesforelesningen ga hun gjestene innsikt i reisen fra utdannet møbelsnekker til professor.

Gro Ladegård forsker og underviser innen ledelse og styring, lederutvikling og entreprenørskap. Under tiltredelsesforelesningen med tittelen «Ledelse: Mennesket og systemet» var samspillet mellom det sosiale og det økonomiske systemet tema.

Mennesket og systemet

Gjennom Ladegårds akademiske karriere har målet hele tiden vært å utvikle og teste teorier innen ledelse. Tiltredelsesforelesningen startet derfor med en liten leksjon i filosofi, og hvordan vi mennesker forstår verden rundt oss ved hjelp av etablerte normer, regler og fornuft - områder som kan være ganske abstrakte.

Målet til Gro er å konkretisere det abstrakte og på den måten utvikle et teoretisk rammeverk for å kunne studere ledelse. Hun forklarer at hvis man som leder evner å forstå logikken, blir man også bedre i stand til å håndtere rollen.

Hvis man som leder evner å forstå logikken, blir man også bedre i stand til å håndtere rollen.

– Mennesker som jobber i organisasjoner, og særlig ledere, møter daglig på det å skulle både være et medmenneske, men samtidig fungere i et stort økonomisk eller organisatorisk system. Som leder er man nødt til å håndtere begge deler, og da må man forstå logikken ved hvert system. Den underliggende gyldigheten og argumentasjonen i de to sfærene er vidt forskjellige fra hverandre, forteller Gro.

For tiden forsker hun på lederroller i gaselle- og vekstbedrifter. I gründervirksomheter er det ofte sømløst mellom mennesker og systemer, fordi gründeren selv bygger et økonomisk system og en organisasjon samtidig som de bygger sin egen idé. Ladegårds tilnærming er derfor å se hvordan gründerrollen utvikler seg over tid, og hvordan de bygger opp systemet som i tradisjonelle bedrifter allerede er godt etablert.

gro3
Rektoratet v/ seniorrådgiver Lora Shpak delte ut blomst og heder til den nye professoren

Professor på sin egen måte

Gro selv er ikke spesielt opptatt av å være høyskolens første kvinnelig professor, ettersom også denne vurderingen har et system- og et menneske-aspekt ved seg.

– Å bli professor er en vurdering av arbeidet jeg har publisert, og har ikke noe med meg å gjøre som kvinne.

Gro var den åttende kvinnen i Norge som tok doktorgrad innenfor sitt fagfelt. Det betyr at det ikke finnes så mange tradisjonelle rollemodeller som kvinnelig professor.

– Det var jo et savn i doktorgradsarbeidet, å ikke ha rollemodeller. Men nå kan jeg skape rollen selv, og roller er jo det jeg er mest opptatt av. Jeg trenger ikke å tilpasse meg en tradisjonell rolle, bare være professor på min egen måte!

Professor Gro Ladegård

Gro Ladegård er Dr. Oecon fra Norges Handelshøyskole, med spesialfag i strategi og ledelse. Forskningen hennes er publisert i ledende internasjonale tidsskrifter som Leadership Quarterly og Journal of Small Business Management.

Hun har vært sentral i norsk forskning på ledelse og styring, og har publisert en vitenskapelig bok på dette tema. Ladegård har sittet i styret i European Academy of Management i flere år, og sitter i dag i styret for Høyskolen Kristiania. Hun er faglige studieleder for Høyskolen Kristianias Master i Ledelse og underviser i kommunikasjon, coaching, og styring og ledelse, både på bachelor- og masternivå.

Fagkyndig komité var:

  • Professor Jan Thorsvik 
    Universitetet i Agder
  • Professor Per Lægreid
    Universitet i Bergen
  • Professor Aagoth Elise Lossius Storvik
    Høyskolen i Oslo og Akershus