Leder for tillitsutvalget, Joachim Eliassen Sunde.

Når jeg startet på Høyskolen Kristiania, kjente jeg ingen der. Det var mye nytt å sette seg inn i og det kunne til tider føles som for mye. Mange vil nok kjenne seg igjen i det. Endte opp med å henge litt bak til tider og det føltes som ny informasjon kom hele tiden. Personlig snakket jeg en del med fadderne våre for å få viktig informasjon og for å holde meg oppdatert. Konkluderte med at jeg burde søke med inn i verv eller som tillitsvalgt.

Til deg tenker på om du skal bruke litt av tiden din på å være med å bidra, ved å ha en rolle på Høyskolen Kristiania. Kanskje du ønske å være mellomleddet mellom klassen din og tillitsvalget. Være med å fremme klassens meninger og bidra til en enklere hverdag for dem. En tanke du antakelig sitter med er; «kommer det til å ta for mye av min tid». Det å være tillitsvalgt krever i bunn og grunn lite tid. Medelevene dine snakker du med uansatt, eneste forskjellen er at du fanger ting opp og har muligheten til å ta det videre og gjøre noe med saken. Du vil også bli oppdatert og ha mye bedre kontroll på det som skjer på skolen generelt, noe som vil være til gode for deg selv og andre. Vet hvertfall at jeg husker ting bedre, når det blir fortalt direkte til meg. Spesielt når en del skal videreformidles til resten av klassen.

Jeg vil absolutt anbefale å ta på seg rollen som tillitsvalgt. Du kommer til å få så mye til gode for å være med å bidra. Personlig har jeg fått nærmere forhold til klassen, andre elever, lærerne og ledelsen. Noe du også vil oppnå dersom du stiller som tillitsvalgt. Grunnen er at hver klasse stiller med vara og tillitsvalgt, hvor det er enkelt å snakke med både dem og ledelsen. Alle er der for å hjelpe til og bidra, noe som medfører lavere terskel for å bli kjent på tvers av linjer og kull.

Mvh. Joachim Eliassen Sunde.