Vi har meråpent, slik at biblioteket kan benyttes også utenfor undervisnings- og arbeidstid, og du kan i tillegg få tilgang til våre elektroniske ressurser hjemmefra.  Tilgang til bibliotekene får du med studentkortet ditt, som også fungerer som lånekort. Du finner oss både i Oslo og i Bergen, les mer om hva vi kan hjelpe deg med her.