Alle som betaler semesteravgift til Høyskolen Kristiania eller Fagskolen Kristiania i Bergen, får automatisk tilgang til alle Sammen sine tilbud og tjenester.

Sammen tilbyr blant annet: 

  • Boligutleie  
  • Treningssentre og ulike idrettstilbud 
  • Kafeer og spisesteder 
  • Barnehager 
  • Helsetjenester 
  • Kurs 
  • Karriereveiledning  

Noen av tjenestene er gratis for studenter, og prisene for øvrig skal være konkurransedyktige og rimeligst mulig for studenter.  

Alt overskuddet går tilbake til studentene, og i styret har studentene flertall i tillegg til at styreleder også er en student. 

Sammen med utdanninginstitusjonene, jobber studentskipnaden for å gjøre Vestlandet et attraktivt sted å studere. Dette blant annet ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbud av høy kvalitet.