Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. SHK omfatter alle studenter ved Høyskolen. Vi holder til i Bergen og Oslo.  

Studentunionen er en religiøs og politisk uavhengig interesseorganisasjon som drives av og for studenter. Formålet med SHK er å fremme studentenes interesser ovenfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet, samt å skape tverrfaglige relasjoner og nettverk.

Studentunionen arrangere en rekke av ulike arrangementer utover semester, samt gratis treninger i flere idretter.  

Vår visjon er å skape attraktive muligheter. Vi vil fremme et inkluderende og sosialt studentmiljø, gjøre studentene mer attraktive for næringslivet, arbeide for å oppnå økt studentpolitisk innflytelse og være synlige og tilgjengelige for medlemmer og eksterne aktører. SHK sine verdier har som formål å gi en felles identitet, skape et grunnlag for effektivt samarbeid og en likeartet løsningsorientering. I tråd med visjonen vil den visualisere organisasjonens ønsker og ambisjoner, både når det gjelder aktivitet i nåtid og konkrete mål for framtiden. 

Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. For å kunne bli enda bedre, ønsker vi flere engasjerte studenter i foreningen. Derfor vil vi gjerne at du skal søke deg inn til en stilling, eller være med å opprette nye, spennende utvalg. Som aktivt medlem vil du få et svært bredt nettverk på tvers av valgt studieprogram, samt opplevelser, vennskap, erfaringer og kompetanse som du tar med deg videre i livet. I tillegg ser mange arbeidsgivere svært positivt på kandidater som har tatt på seg frivillige verv under studietiden.  

Hilsen fra 
Märtha-Luisa Lillegraven
leder for SHK