Linjeforeningen for reiseliv- og hotelledelse Bergen

Linjeforeningen for hotelledelse jobber for å skape en arena både faglig og sosialt mellom hotellstudentene ved HK Bergen.

Vi har flere ulike arrangementer gjennom et semester, noen store og flere små. Dette kan være foredrag, hotellbesøk eller sosiale sammenkomster.

For at linjeforeningen skal fungere på en best mulig måte har vi fire ulike stillinger.

  • Leder: I denne stillingen har du hovedansvaret for foreningen. Du delegerer arbeidsoppgaver og følger opp de andre stillingene. Samtidig er du bindeleddet mellom studentunionen og linjeforeningen.
  • Nestleder: Personen som besitter denne stillingen har ansvaret om lederen ikke er tilstede. Nestlederen er en viktig hjelpende pådriver til de ulike arrangementene.
  • Fagansvarlig: Hovedsakelig ansvarlig for å opprettholde og skape kontakt med foredragsholdere og booke arrangementer.
  • Kommunikasjonsansvarlig: Ansvarlig for Linjeforeningen på sosiale medier og kommunikasjon. 

Martin Kildal
Leder
Linjeforeningen Hotelledelse Bergen

Damian fra linjeforeningen for markedsføring og salgsledelse

Linjeforeningen for markedsføring og salgsledelse

Linjeforeningen for markedsføring og salgsledelse har nettopp startet opp og enda ikke gjennomført noen aktiviteter. Vi ønsker å knytte sterke bånd mellom studenter og næringslivet. Dette via events som foreningen skal arrangerer på skolen.

Linjeforeningen skal være synlig og tilgjengelig for studentene, medlemmene av skolesamfunn og eksterne aktører. Det er for å gjør studentene mer attraktive for arbeids- og næringslivet.

Foreningen arbeider for at studentene skal få et lærerikt og inkluderende studentmiljø, både faglig, og sosialt.

Alle skal føle seg velkomne hos oss! 

Damian
leder
Linjeforeningen for markedsføring og salgsledelse

Birgit, leder for Linjeforeningen for HR

Linjeforeningen for HR

Vi i linjeforeningen for HR Bergen startet tidlig med å planlegge masse gøy vi ville arrangere dette halvåret - det gikk ikke helt etter planen på grunn av omstendighetene, og vi prøver derfor igjen til høsten  

Vi planlegger eventer som er lærerike, interessante og spennende for studentene på skolen. Vi planlegger blant annet CV- og jobbsøking kurs og foredrag om stressmestring til høsten.  

I tillegg vil vi arrangere en omvisning på Hansa Bryggeriet. Dette har vært svært vellykket tidligere, og vi håper derfor at dette er noe vi kan få til i år igjen! Målet vårt er å jobbe for at studentene skal få gode tilbud med kurs, foredrag og arrangementer som er relevante og spennende i studiehverdagen! 

Birgit K. Opedal
leder
Linjeforeningen for HR Bergen 
 

Sara, leder for linjeforeningen for KIF

Linjeforeningen for KIF 

Linjeforeningen for KIF er ganske nyetablert, men vi har allerede fått et godt samarbeid med de andre linjeforeningene på skolen. Dette har gjort at vi i høst fikk til et kjempeflott foredrag med Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen.

I vår skulle vi sammen med noen andre medstudenter på KIF arrangere noe stort og spennende 1. mai, med både faglig og sosialt innhold. På grunn av COVID-19, falt dette bort. Jeg håper at dette kan stå på agendaen til neste år også.

Ellers vil jeg ønske de nye studentene på KIF hjertelig velkommen til Høyskolen Kristiania og Linjeforeningen for KIF.  

Hilsen
Sara Marhaug
Leder
Linjeforeningen for KIF