Det kan være ulik klassestørrelse på de forskjellige studieløpene, men felles for mange av emnene våre er at samarbeid er viktig - både i undervisning, kollokviegrupper, arbeidskrav og gruppeeksamen.  

Master markedsforingsledelse-4.jpg

Det er mange fordeler ved å samarbeide med andre. For det første er det en fin måte for deg som ny student å bli kjent med medstudentene dine på. Selv om man kommer godt overens sosialt, vil du kanskje oppdage at du samarbeider bedre med de som har de samme faglige ambisjonene som deg selv. Vi anbefaler at du varierer på hvem du samarbeider med, både for å bli kjent med medstudenter, men også for å tilegne deg god samarbeidskompetanse.

I møte med andre vil du ny informasjon både om deg selv og ditt kommunikasjonsmønster; men også om de andre som kanskje arbeider på en annen måte enn deg selv. Dette er viktig kompetanse å ha med seg videre til arbeidslivet, der de fleste av oss ikke har privilegiet til å velge egne kollegaer. For å optimalisere utbyttet til hver enkelt blir det viktig å etablere tillit innad i gruppen, slik at alle føler seg trygg på det å kunne gi og ta imot tilbakemeldinger fra resten av gruppen. Dette høres kanskje enkelt ut, men prøv å vær bevisst på hvordan akkurat denne prosessen foregår og sett av tid til det. Er det noe som ikke har fungert, forsøk og vær konstruktiv i måten du formidler det på. Glem heller ikke å gi tilbakemelding det du er fornøyd med, og som du syns fungerer bra. Det er like viktig.  

Inn i et samarbeid har vi alle med oss ulike forutsetninger, forventninger og erfaringer. Det er når disse kolliderer eller avviker fra hverandre, at det kan bli utfordrende å lykkes i et samarbeid. Her blir det viktig å avklare mest mulig på forhånd; Hvilke forventninger har du til dette prosjektet? Hvordan skal vi jobbe sammen, og til hvilke tidspunkt? Jo bedre kommunikasjonen har vært rundt disse spørsmålene på forhånd, jo mer sannsynlig er det at gruppen har opparbeidet seg en felles forståelse av veien videre 

For å hjelpe dere å lykkes har vi laget et loggskjema og en samarbeidsavtale som dere kan bruke som verktøy innad i gruppen. Disse finner du her:  

Skulle dere likevel møte på utfordringer, så husk at vi er mange som ønsker å hjelpe dere. Avdeling for studentoppfølging har god kompetanse på å veilede grupper som opplever utfordringer, og kan fungere som en nøytral part i møte med gruppen.