De tre kundeløftene i vårt partnerprogram

kundeløfter-accordion-block


"Samarbeid med norske virksomheter er svært viktig for Kristiania. For å skape mest mulig verdi for våre samarbeidspartnere har vi derfor etablert et partnerprogram, som er en standardisert «rammeavtale» som passer for de fleste og som først og fremst gjør det enkelt og forutsigbart å samarbeide med oss."

– Gerda M. S. Brechan, seniorrådgiver og forretningsutvikler for arbeidsliv og innovasjon

Et tilbud til alle norske virksomheter

Å inngå en partneravtale med Kristiania betyr at Høyskolen Kristiania forplikter seg til et sett med løfter som gir lojale kunder og samarbeidspartnere tilgang til fordeler ved å samarbeide med oss om læring og personlig utvikling til det beste for virksomheten og dens ansatte, medlemmer og/eller kunder.

Hvilket partnerprogram passer best for din virksomhet?

partnerprogram-double-card

Samarbeid:

Negotia

Negotia er en fagforening som brenner for å bidra til at medlemmene skal «stå styrket i yrket». De har etablert sin egen kompetanseportal der tilbudet også gjenspeiler medlemmenes etterspørsel etter studiepoenggivende høyskoleemner. I denne sammenheng har Negotia inngått et akademisk partnerskap med Høyskolen Kristiania, noe som har ført til et styrket utdanningstilbud til medlemmene.

 Les mer om tilbudet her.

Kommunikasjonsforeningen

Vi har nylig inngått et spennende samarbeid med Kommunikasjonsforeningen om å tilby utdanning til foreningens medlemmer. «Sammen skal vi tilby relevante emner som er tilpasset og tett på de utfordringene og mulighetene som er i bransjene i dag» sier Therese Manus, daglig leder i foreningen.

Norsk Helikopteransattes Forbund

Norsk Helikopteransattes Forbund har styrket sitt tilbud om videreutdanning til sine medlemmer ved å inngå et akademisk partnerskap med Høyskolen Kristiania. Forbundet har som mål å tilføre sine medlemmer kunnskap som bidrar til at de gjør en enda bedre jobb, skaper mer verdi for seg selv og sin arbeidsgiver, og opplever økt trivsel og personlig utvikling. Les mer om hva NHF skriver om avtalen her.

Teleperformance

Teleperformance har inngått en avtale om å bli vår «Kompetansepartner». Det betyr at de nyter godt av fordelene i vårt partnerprogram når de utvikler sine medarbeidere gjennom våre nettstudier.