De tre kundeløftene i vårt partnerprogram

kundeløfter-accordion-block


"Samarbeid med norske virksomheter er svært viktig for Kristiania. For å skape mest mulig verdi for våre samarbeidspartnere har vi derfor etablert et partnerprogram, som er en standardisert «rammeavtale» som passer for de fleste og som først og fremst gjør det enkelt og forutsigbart å samarbeide med oss."

– Gerda M. S. Brechan, seniorrådgiver og forretningsutvikler for arbeidsliv og innovasjon

Et tilbud til alle norske virksomheter

Å inngå en partneravtale med Kristiania betyr at Høyskolen Kristiania forplikter seg til et sett med løfter som gir lojale kunder og samarbeidspartnere tilgang til fordeler ved å samarbeide med oss om læring og personlig utvikling til det beste for virksomheten og dens ansatte, medlemmer og/eller kunder.

Hvilket partnerprogram passer best for din virksomhet?

partnerprogram-double-card

Samarbeid: