Hvorfor studiesamlinger?

  • Nett + studiesamlinger er en form for "blandet læring" som utløser fordelene med nettstudier og fysiske samlinger kombinert. 
  • Antall dager kan tilpasses etter behov/ønske/mulighet.
  • Studiesamlinger sikrer at en investering i nettstudiet blir ekstra verdifull.

En studiesamling kan være en oppstartsamling og/eller en midtveissamling som bidrar til å sette fokus på utfordrende teori, skape gode diskusjoner om utfordringer og muligheter i egen virksomhet eller rolle, og ikke minst bidrar samlingene til å motivere, inspirere til å ta teorien i bruk og til å gjennomføre på en god måte. 

Kombinasjonen av nettstudier og studiesamlinger er en form for «blandet læring» som gjør at virksomhetene høster godt av de fleste fordelene man finner både ved nettstudier og fysiske samlinger. Samlingene bidrar til å sikre nettverksbygging, motivasjon, noen å diskutere vanskelige og relevante oppgaver med, samtidig som reisekostnadene fallerfridager fra jobb reduseres som et resultat av at en større del av undervisningen ligger på nett og de ansatte får fleksibilitet til å tilpasse studiet til sin hverdag. 

Kristine Briså

  • Forretningsutvikler B2B
  • Avdeling for fleksibel og livslang læring

Kontakt oss

Vår avdeling for fleksibel og livslang læring har et team av erfarne rådgivere som står parat til å hjelpe deg.

Send en kort beskrivelse av bakgrunnen for din henvendelse, så tar vi kontakt i nærmeste fremtid.

bedrift@kristiania.no

Samarbeid

Norsk sykepleierforbund

Norsk sykepleierforbund står ofte overfor store utfordringer, og de tillitsvalgte i forbundet opplever å få mange henvendelser som er utfordrende å håndtere.

Som et resultat av de utfordringene de tillitsvalgte står i har forbundets avdeling i Oslo og Viken inngått en avtale med Kristiania om at 20 tillitsvalgte nå skal gjennomføre et emne i individuell arbeidsrett.

På grunn av korona og sykepleiernes behov både for å være forsiktige med å møtes og for fleksibilitet, har NSF valgt å la dem gjennomføre studiet hovedsakelig på nett men supplert med 2 studiesamlinger. En samling i starten for å sikre nettverksbygging, motivasjon, at alle kommer i gang, dialog om dagens utfordringer o.l., og en midtveissamling for å motivere til å gjennomføre, for å diskutere oppgaver, utfordringer i praksis og vanskelig teori.  Her tar forbundet vare på den viktige møteplassen samtidig som de tilrettelegger for maksimal fleksibilitet i gjennomføringen.