Hvorfor studiesamlinger?

  • Nett + studiesamlinger er en form for "blandet læring" som utløser fordelene med nettstudier og fysiske samlinger kombinert. 
  • Antall dager kan tilpasses etter behov/ønske/mulighet.
  • Studiesamlinger sikrer at en investering i nettstudiet blir ekstra verdifull.

En studiesamling kan være en oppstartsamling og/eller en midtveissamling som bidrar til å sette fokus på utfordrende teori, skape gode diskusjoner om utfordringer og muligheter i egen virksomhet eller rolle, og ikke minst bidrar samlingene til å motivere, inspirere til å ta teorien i bruk og til å gjennomføre på en god måte. 

Kombinasjonen av nettstudier og studiesamlinger er en form for «blandet læring» som gjør at virksomhetene høster godt av de fleste fordelene man finner både ved nettstudier og fysiske samlinger. Samlingene bidrar til å sikre nettverksbygging, motivasjon, noen å diskutere vanskelige og relevante oppgaver med, samtidig som reisekostnadene fallerfridager fra jobb reduseres som et resultat av at en større del av undervisningen ligger på nett og de ansatte får fleksibilitet til å tilpasse studiet til sin hverdag. 

Samarbeid