Hvorfor fagsamling?

  • Når et ordinært tilpasset emne ikke løser virksomhetens behov gir det stor verdi å utvikle et skreddersydd kurs som er tilpasset det konkrete formålet.

 

Kristiania har som ambisjon å bidra til å skape vekst og utvikling i samfunnet. Noen ganger trengs bare et lite drypp av kunnskap, mens andre ganger må vi hente kunnskap fra flere fagområder for å skreddersy fagsamlinger.

Fagsamlinger er løsningen for virksomheter som ikke får dekket sitt behov ved å tilpasse ordinære emner. Samlingene er å betrakte som skreddersydde kurs som er utviklet og tilpasset med tanke på å gi stor verdiskapning i forhold til konkrete mål. Samlingene kan gjennomføres på alt fra en halv dag til så mange dager som trengs.

Vi er stolte av å ha en faglig stab med stor kunnskap på mange fagområder. Fordi de fleste foredragsholderne er etterspurte og mye opptatt i undervisning jobber vi med å «standardisere» en del klassiske fagsamlingstema som «forhandlingsteknikk», «presentasjonsteknikk» og lignende. Dette gjør vi for at det skal gå kjapt både for deg og oss å identifisere riktig spesialist som kan tilpasse relevant teori til utfordringene og mulighetene i din virksomhet. Vi vil presentere en del spesielt etterspurte tema på denne siden etterhvert for at det skal bli enklere for deg å finne inspirasjon til spennende og riktig tematikk for din neste samling. Følg med!

Samarbeid