Hvorfor fagsamling?

  • Når et ordinært tilpasset emne ikke løser virksomhetens behov gir det stor verdi å utvikle et skreddersydd kurs som er tilpasset det konkrete formålet.

 

Kristiania har som ambisjon å bidra til å skape vekst og utvikling i samfunnet. Noen ganger trengs bare et lite drypp av kunnskap, mens andre ganger må vi hente kunnskap fra flere fagområder for å skreddersy fagsamlinger.

Fagsamlinger er løsningen for virksomheter som ikke får dekket sitt behov ved å tilpasse ordinære emner. Samlingene er å betrakte som skreddersydde kurs som er utviklet og tilpasset med tanke på å gi stor verdiskapning i forhold til konkrete mål. Samlingene kan gjennomføres på alt fra en halv dag til så mange dager som trengs.

Vi er stolte av å ha en faglig stab med stor kunnskap på mange fagområder. Fordi de fleste foredragsholderne er etterspurte og mye opptatt i undervisning jobber vi med å «standardisere» en del klassiske fagsamlingstema som «forhandlingsteknikk», «presentasjonsteknikk» og lignende. Dette gjør vi for at det skal gå kjapt både for deg og oss å identifisere riktig spesialist som kan tilpasse relevant teori til utfordringene og mulighetene i din virksomhet. Vi vil presentere en del spesielt etterspurte tema på denne siden etterhvert for at det skal bli enklere for deg å finne inspirasjon til spennende og riktig tematikk for din neste samling. Følg med!

Line Louise Røen

  • Leder for regional markedsutvikling
  • Campus Bergen

 Kontakt oss

Vår avdeling for fleksibel og livslang læring har et team av erfarne rådgivere som står parat til å hjelpe deg.

Send en kort beskrivelse av bakgrunnen for din henvendelse, så tar vi kontakt i nærmeste fremtid.

bedrift@kristiania.no

Samarbeid

Tide buss

Trafikklederne til Tide Buss får ofte henvendelser fra sjåfører når de står i uvante og gjerne stressede situasjoner, og selskapet ønsket å gi disse lederne en opplæring for å skape trygghet rundt hvordan slike situasjoner kan håndteres på en god måte. De ønsket flere «verktøy» i sin verktøykasse for å jobbe enda mer profesjonelt og riktig i akkurat disse situasjonene.

I denne sammenhengen utarbeidet Kristiania en fagsamling på en halv dag. Den ble gjennomført tre ganger i mindre grupper fordi det var avgjørende å skape en liten og trygg arena for å diskutere og snakke om felles utfordringer.

Områdeleder for Tide Buss i Bergen Nord og Osterøy sier: «Kurset ble veldig bra mottatt og traff godt. Alle deltakerne fikk mye godt ut av dette og det igangsatte mange tanker. Nå jobber vi videre ut fra dette.»