Hvorfor emner på nett?

  • Fleksibilitet. Medarbeiderne starter når de vil, gjennomfører hvor de vil, og i det tempoet som passer dem best. 
  • Kostnadsbesparende. Spar hotellopphold og reiseutgifter. 
  • Stort utvalg av kvalitetssikrede emner som kan gjennomføres som de er eller med verdiskapende tilpassninger til virksomheten. 
  • Kom raskt i gang. 
  • Det er motiverende for mange medarbeidere å ta flere emner innenfor samme fagområdet fordi de i prinsippet er i gang med å bygge seg en "grad" som de kan fullføre på sikt.

Medarbeidere kan studere når og hvor de vil, og takket være Kristianias store utvalg av emner kan de studere nesten hva de vil innenfor rammene av det som er relevant for virksomheten.

Det er også veldig positivt når kollegaer gjennomfører nettstudier i fellesskap. Når de støtter hverandre underveis, og man i tillegg lar ledere følge fremdriften og bidra til å tilrettelegge for studiegrupper med gode relevante diskusjoner underveis, da øker sjansen for at kunnskapen tas i bruk på en verdifull måte i organisasjonen.

Når større grupper skal gjennomføre samme emne kan Kristiania etablere et felles klasserom på nett kun for denne gruppen, og tilpasse oppgavene slik at de blir spesielt relevante for utfordringene og mulighetene medarbeiderne står overfor i jobben sin. Oppgaver kan formuleres så de blir konkrete verdiskapende innspill til virksomheten. Dette alternativet er spesielt attraktivt i de tilfeller medarbeiderne er spredt geografisk og det er viktig å legge til rette for samhandling også på nett.

Felles gjennomføring av nettstudier kombineres spesielt godt med fysiske «studiesamlinger» i form av en oppstartsamling og/eller midtveissamling som setter fokus på de mest utfordrende og aktuelle temaene, og som sikrer motivasjon, progresjon og gjennomføring hos deltakerne. Disse kan også gjennomføres online.

Alexander Hansen

  • Rådgiver
  • Avdeling for fleksibel og livslang læring

Kontakt oss

Vår avdeling for fleksibel og livslang læring har et team av erfarne rådgivere som står parat til å hjelpe deg.

Send en kort beskrivelse av bakgrunnen for din henvendelse, så tar vi kontakt i nærmeste fremtid.

bedrift@kristiania.no

Samarbeid

FLT

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har i en årrekke tilbudt studier fra Kristiania til sine medlemmer gjennom sitt eget utdanningsselskap Addisco.

Addisco tilrettelegger for at medlemmene blir tilbudt utdanning både på bachelor og masternivå innenfor fagområdene som er relevant for bransjen.

Ansvarlig for utdanningstilbudet i Addisco, Per Hegli poengterer: «Våre medlemmer er voksne folk som skal finne tid og rom til videreutdanning ved siden av jobb og en hektisk hverdag. Det er derfor helt avgjørende for oss å samarbeide med de akademiske aktørene som er fremst på fleksible utdanningstilbud».

Fordi medlemmene til FLT er spredt rundt hele landet er nettstudiene til Kristiania sentrale i vårt samarbeid. Fleksibiliteten som tilbys i gjennomføringen er en løsning som tillater at mange får mulighet til å gjennomføre. For å tilby «det lille ekstra» som bidrar til økt motivasjon og verdifull nettverksbygging sørger Addisco for at masterstudentene også får delta på studiesamlinger hos Kristiania og våre samarbeidspartnere i Edinburgh underveis i programmet.