Stiftelsens formål er å bevare, videreutvikle og drive til det beste for samfunnet som undervisnings- og kulturinstitusjon, og dermed videreføre grunnleggerens idé om at alle i vårt land skulle gis større muligheter for utdanning og personlig utvikling. Stiftelsens grunnlegger var Ernst G. Mortensen som grunnla NKS Korrespondanseskole.

Stiftelsens misjon er å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling. Institusjonen rekrutterer noen av landets beste faglige, og fagpersoner som er eksperter innen sine fagfelt. Mange er gode forskere og formidlere, mange er gode pedagoger og mange har lang fartstid fra praksisfeltet. Dette beriker undervisningen med praktiske caser og dagsaktuelle problemstillinger.

Stiftelsen juridiske navn er Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse.

Visjon

Med kreativitet og faglig tyngde skal Høyskolen Kristiania tilby morgendagens studier i dag