Bacheloroppgaver

Kristiania Open Archive finner du tidligere bacheloroppgaver med karakter A eller B. De nyeste oppgavene i arkivet er fra våren 2021.

Biblioteket har sluttet å publisere nye bacheloroppgaver. I stedet jobber vi med å bygge opp en eksempelsamling i bibliotekets Canvas-rom. Denne samlingen vil bestå av utvalgte oppgaver fra ulike emner, som anses som gode og relevante eksempler for nye studenter. Samlingen er under arbeid, men inneholder allerede noen eksempler.

 

Masteroppgaver

Et utvalg masteroppgaver som har fått karakter A eller B publiseres i Kristiania Open Archive.

Fra våren 2024 vil alle beståtte masteroppgaver publiseres i et nytt arkiv, Nasjonalt vitenarkiv.

For at din masteroppgave skal publiseres må du godkjenne vilkårene i publiseringsavtalen. Dette gjøres ved innlevering i Wiseflow.