Dersom en avtale omtalt nedenfor dekker APC i sin helhet, innebærer det at Kristiania- forskere skal kunne publisere sine forskningsartikler åpent. APCen vil bli dekket så lenge den årlige kvoten ikke er brukt opp. Biblioteket vil markere i avtalelisten nedenfor når en avtale nærmer seg den årlige kvoten.  Etter det, tilbys ofte bare en rabatt gjennom avtalene, og forfatteren må finne finansieringsmidler til åpen publisering på annet vis. Se også punkt 4. under «Publiseringsveiledning» – «Fremgangsmåte for å velge publiseringskanal»

Er ikke forlaget omtalt i listen nedenfor, foreligger det ingen avtale som dekker OA publiseringskostnader via Kristiania-biblioteket.  Forfatterne kan fortsatt velge å publisere åpent, men må i så fall finne finansieringsmidler selv.

Det er også mulig å publisere artikler ved egenarkivering i Kristianias vitenarkiv (Kristiania Open Archive) (grønn OA).

I tillegg sikrer avtalene studenter, forskere og andre ansatte leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos disse forlagene.

Se på Forskningstøtte-sidene for andre opplysning relatert til vitenskapelig publisering som faglig ansatte på Kristiania.

Ved spørsmål kontakt  biblioteket@kristiania.no

Open Access-avtaler