For informasjon om tjenester til fagstab om vitenskapelig publisering på Høyskolen Kristiania, gå videre til Kristiania.no – Forskningsstøtte. Bibliotekets tjenester er integrert i forskningsadministrasjonen.