Jo Christiansen Bruusgaard

  • Prodekan
  • School HS administrasjon
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Jo C. Bruusgaard er professor ved Høyskolen Kristiania og underviser fysiologi, cellebiologi og vitenskapelig metode på Institutt for helsefag. Bruusgaard forsker på cellebiologien som ligger til grunn for muskelplastisitet – muskelenes evne til å forandre egenskaper ved endringer i miljøet rundt. Han har publisert sine arbeider i internasjonalt ledende tidsskrifter, som PNAS, Journal of Clinical investigations og Journal of Physiology.

Bruusgaard jobber nå med musklenes evne til å detektere mekanisk påvirkning og muskelcellenes organellearkitektur.

Bruusgaard har vært leder for Norsk fysiologisk forening i flere år. Han har vært opponent og ledet bedømmelseskomité ved Universitetet i Uppsala.

Ansatte detaljer