Jo Christiansen Bruusgaard

    • Professor
    • Prodekan
  • School HS administrasjon
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Jo C. Bruusgaard er prodekan forskning og professor ved Høyskolen Kristiania. Han underviser i fysiologi, cellebiologi og vitenskapelig metode på Institutt for helse og trening. Bruusgaard forsker på cellebiologien som ligger til grunn for muskelplastisitet – musklenes evne til å forandre egenskaper ved endringer i miljøet rundt. Han har publisert sine arbeider i internasjonalt ledende tidsskrifter, som PNAS, Journal of Clinical investigations og Journal of Physiology.

Bruusgaard jobber nå med musklenes evne til å detektere mekanisk påvirkning og muskelcellenes organellearkitektur.

Bruusgaard har vært leder for Norsk fysiologisk forening i flere år. Han har vært opponent og ledet bedømmelseskomité ved Universitetet i Uppsala.

Ansatte detaljer