Per Lauvås

  • Førstelektor
  • Institutt for teknologi
  • School of Economics, Innovation and Technology
Per.Lauvas@kristiania.no
478 26 285

Ekspertområder

Ansatte detaljer