Go to main content

Joar Espen Meidell Klette

  • Høyskolelærer
  • Institutt for økonomi og innovasjon
  • School of Economics, Innovation and Technology
JoarEspenMeidell.Klette@kristiania.no
900 36 273