David William Coates

  • Høyskolelektor
  • Institutt for økonomi og innovasjon
  • School of Economics, Innovation and Technology
DavidWilliam.Coates@kristiania.no
922 46 469

Bakgrunn

David jobber i dag som høysolelektor og koordinator bachelorprogrammet i Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling i Bergen og tar en doktorgrad ved Solent University i Southampton, England. Han forsker innen arkitektur/design, haptik, ergonomi og eldres forhold til bosteder. Denne forståelse vil forhåpentligvis hjelpe oss leve mer uavhengig, funksjonelt og et verdig liv - lengre. Målet med forskningen er til å tilrettelegge miljøer til å være mer støttende til våres dagligdagse gjøremål og å bo lengst mulig i egne boliger.

Hans kurs «Ageing in Place» for interiørarkitektur-studenter i Oslo er basert på hans forskning. I Bergen foreleser han i, blant annet, Kreativitet og Innovasjon, Produkt-og tjenesteutvikling, Oppstartsbedrifter, Forretningsmodellering og Entreprenøriell Strategi og Co-Creation.

David studert arkitektur og bygningsteknologi ved Carleton University og Algonquin College, begge i Ottawa, Canada. David er opprinnelig fra Toronto men har bodd i Bergen de siste 26 år.