Helene Ingeborg Sætersdal

  • Dekan
  • School CLM administrasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing
HeleneIngeborg.Saetersdal@kristiania.no
982 89 231

Bakgrunn

Helene Sætersdal er dosent i fagområdet Human Resources og jobber som dekan for School of Communication, Leadership, and Marketing.

Helene har jobbet ved Høyskolen Kristiania siden 2000 med undervisning, forskning og som instituttleder, dekan og fungerende prorektor for utdanning.

Ansatte detaljer