Go to main content

Liv Evjan

  • Førstelektor
  • Westerdals institutt for kommunikasjon og design
  • School of Arts, Design and Media
Liv.Evjan@kristiania.no
905 86 707