Ellen Ørpen Simonsen

  • Høyskolelærer
  • Westerdals institutt for kommunikasjon og design
  • School of Arts, Design and Media
EllenOrpen.Simonsen@kristiania.no
906 49 049

Bakgrunn

Ellen Ørpen Simonsen er høyskolelærer ved Høyskolen Kristiania og underviser i Visual Merchandising.