Jørn Mortensen

    • Høyskolelektor / Dekan
  • School of Arts, Design and Media
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Jørn Mortensen jobber i dag som dekan ved avdeling for kunst, design og medier ved Kristiania i Oslo. School of Arts, Design and Media tilbyr programmer innen design, musikk, scenekunst, film og media. Ansvaret inkluderer overordnet kunstnerisk og akademisk ledelse av alle programmer samt forskning og formidling.

Fra 2015 til 2019 var Mortensen rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Mortensen sikret i perioden institusjonsakkreditering som vitenskapelig høyskole inkludert etablering av et ph.d.-program i kunstnerisk forskning. Før han fungerte som rektor, var Mortensen dekan ved Avd. Kunst- og håndverk ved samme institusjon.

Mortensen har fungert som ekspertutvalgsmedlem for danske og svenske myndigheter for høyere utdanning. Han har ledet kunstutvalget med ansvar for å etablere to minnesteder etter 22. juli-angrepene i Oslo. Komiteen var ansvarlig for å velge det mye omdiskuterte og berømte designet "Memory Wound" av den svenske kunstneren Jonas Dahlberg. Mortensen har siden 2018 vært visepresident i ELIA hvor han er leder av Arbeidsgruppen for kunstnerisk forskning. Mortensen var også involvert i utviklingen av Wien-erklæringen som ELIA-representant, og for tiden de foreslåtte endringene på kunstnerisk forskning i Frascati-manualen.

Mortensen praktiserer som musiker.

Ansatte detaljer