Aase Lund Mathisen

  • Høyskolelektor
  • Institutt for scenekunst, musikk og studio
  • School of Arts, Design and Media
AaseLund.Mathisen@kristiania.no
934 04 474

Bakgrunn

Aase Lund Mathisen er høyskolelektor og faglig studieleder ved Bachelor i maske og hårdesign og for Årsenheten Makeup, maske og hår.

Hun har som maskør/maske- og hårdesigner hatt hovedansvaret for over 40 store produksjoner i inn-og utland. Mathisens mål som designer er å løfte det visuelle uttrykket, utdype regikonseptet og til å med å bidra til å løfte og utvikle det.