Gerda M. Sørli Brechan

    • Senior forretningsutvikler
  • Fleksibel og livslang læring
  • Nettstudier og EVU

Bakgrunn

Gerda M. S. Brechan har et hjerte som banker for å skape vekst i næringslivet gjennom målrettet og tilpasset kompetanseheving.

Hun har solid forretningsforståelse gjennom erfaring med alt fra kjøp og salg av bedrifter til konseptutvikling for forretningsområder i stor endring, og prestasjonsbasert utvikling av organisasjoner, team og personer som trener på å heve prestasjoner innen bl.a. ledelse, salg og kundeservice.

Gerda har lang erfaring med bruk av digitale verktøy og online læring i utviklingsprosesser. Hun designer kompetansehevingstiltak som tar i bruk ulike læringsformer for å oppnå max verdiskapning samtidig som løsningene ivaretar medarbeidernes behov for motivasjon og fleksibilitet, og virksomhetens rammer for ressursbruk og mål om tydelige KPI’er for tiltaket.

Hun har erfaring med å bistå store norske virksomheter (B2B og B2C) med å bygge opp sine egne online læringsunivers, og tar med seg denne erfaringen når hun nå planlegger små og store kompetanseløft for virksomheter som ønsker et samarbeid der kvalitetssikring av faglig innhold og mål om konkret verdiskapning står sentralt.

Har du et ønske om å diskutere hva Høyskolen Kristiania kan gjøre for deg og din bedrift? Da kan du trygt ta kontakt med Gerda og vite at du vil bli godt ivaretatt.

Mer om Gerda finner du på LinkedIn.

Ansatte detaljer