Trine Johansen Meza

    • Professor
    • Prorektor
  • Rektoratet
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Trine Johansen Meza er prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania. Meza er professor i biomedisin og helsevitenskap og forsker for tiden primært innen helsefremmede oppvekst.

Meza er Dr.scient. i genetikk fra Universitet i Oslo, og var i flere år etter avsluttet doktorgrad ansatt ved Universitetet i Oslo som postdoktor og forsker. Hun har tidligere jobbet som ass. avdelingsdirektør og seksjonssjef i NOKUTs tilsynsavdeling og vært seniorrådgiver ved bioteknologinemdas sekretariat, og forsker i Matforsk AS.

Meza har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter og har undervist på alle nivå. Meza har vært leder av flere internasjonale ekspertkomiteer for evaluering av utdanninger Europa. Meza har hatt lederposisjoner i Høyskolen Kristiania siden 2015, først som instituttleder for helsefag og deretter som prorektor.

Ekspertområder

Ansatte detaljer