Pål Nakken

  • Finans- og økonomidirektør
  • Avdeling for økonomisk analyse
  • Felles administrasjon
Pal.Nakken@kristiania.no
951 79 664

Bakgrunn

Pål Nakken er økonomi- og finansdirektør ved Høyskolen Kristiania. Nakken er ansvarlig for økonomiavdelingen og avdeling for økonomisk analyse.