Heidi Åberg

  • Avdelingsdirektør
  • Avdeling for arbeidsliv og innovasjon
  • Felles administrasjon
Heidi.Aberg@kristiania.no
995 07 797

Bakgrunn

Heidi Åberg er avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania og har ansvar for etter- og videreutdanning, karrieresenteret, praksiskontoret og alumni.

Hun har lang og bred erfaring med ledelse i høyskolesektoren og utvikling og tilrettelegging av fleksibel livslang læring, både mot virksomheter og enkeltindivider.

Ansatte detaljer