Annelise Kiønig

  • Rektor
  • Administrasjon (FK)
  • Fagskolestudier
Annelise.Kionig@kristiania.no
970 62 325

Bakgrunn

Annelise Kiønig er Rektor/direktør ved Fagskolen Kristiania. Hun har solid ledererfaring fra ulike stillinger i både Fagskolen og Høyskolen Kristiania, og har sin nøkkelkompetanse innen områdene strategi, ledelse, markedsføring og kommunikasjon. I tillegg har hun bred erfaring fra internasjonalt arbeid.

Ansatte detaljer