Ledelsesindustrien lever av å gjøre ledere viktigere enn de er

KOMMENTAR: Tom Karp om ledelse

Når man i denne avis eller i forskningsrapporter mener noe om ledelse, er premisset gjerne at ledelse bidrar til å løse utfordringer og problemer, og at ledelse er viktig. Men noen ganger kan det imidlertid virke som om ledelse, og den dårlige varianten, skaper mer problemer enn løsninger og fremdrift.

Det er mange som har en egeninteresse av å holde liv i tesen om at ledelse er viktig, nødvendig og bidrar til problemløsing, samt å blåse opp viktigheten av ledelse og ledere.

Det er skapt en ledelsesindustri som har som agenda å hevde at ledelse, og ledere, er viktige. Og her kaster jeg stein i glasshus, jeg er selv en del av den industrien.

Global ledelsesindustri

Ledelsesindustrien består av ledere selv, styrene de sitter i, lederutviklere, ledelseskonsulenter, hodejegere, ledelsesforskere, handelshøyskoler og deler av media (som denne avis).

De lever alle, til en viss grad, av å hevde at ledere – og ledelse – er viktig. De siste 30 årene har det sågar vokst frem det som refereres til som en global ledelsesteoriindustri, med mektige aktører.

Hovedaktørene er velrenommerte handelshøyskoler samt store, internasjonale konsulentselskaper.

Lever av å selge nye, flotte verktøy

Disse lever av å utvikle og selge stadig nye ideer, løsninger, metoder og verktøy til ledere. Jo mer press ledere og organisasjoner utsettes for, desto mer avansert blir løsningene, og desto flottere blir ledelseskonseptene.

Samtidig blåser de opp viktigheten av at ledere gjør nettopp det, leder. Og passer i samme åndedrag på å spre ideen om at gode ledere er mangelvare – og for å få tak i en slik supermann eller -kvinne (det er fremdeles langt flere supermenn), bør det betales godt.

Eksplosjon av vitenskapelige artikler, men ingen ny, revolusjonerende viten

Innen akademia er det ikke stort bedre. De siste 20 årene har antall vitenskapelige artikler om ledelse i internasjonale journaler eksplodert og femdoblet seg uten at ny, revolusjonerende viten har blitt tilført fagområdet.

Ledelse er et fag som er dominert av vitenskaper og metoder hvor målet er å forenkle komplekse realiteter ved å finne forklaringsmekanismer på mellommenneskelig samhandling. Det er en jakt på universelle lover for effektiv atferd, uavhengig av mange andre variabler.

Strever med å få anerkjennelse

Men etter noe sånt som 100 år med ledelsesforskning strever feltet allikevel med å få akademisk anerkjennelse. Det skyldes at det er liten enighet om rammeverk for å studere faget, det finnes ingen allment aksepterte universelle teorier som kan testes og videreutvikles, metodebruk og analyser er ikke alltid rigorøse nok, og et stort tilfang av ledelsesguruer, lettvintheter og flyplasslitteratur tjener ikke feltets seriøsitet.

Allikevel er de fleste akademikere i dag enige om at ledelse er et forskningsfelt og at det kan forskes på.

Ledelse må plukkes ned fra pidestallen

De siste ti årene har jeg gjort nettopp det, forsket på ledelse, i norske virksomheter. Jeg har vært med mange ledere på jobb, jeg har observert dem i samhandling med medarbeidere, jeg har snakket med dem, jeg har snakket med medarbeidere og jeg har gjort spørreundersøkelser.

Jeg påstår ikke at jeg har funnet svaret med stor S, men er det en konklusjon som går igjen fra forskningsarbeidet, er det behovet for å plukke ledelse ned fra pidestallen. La ledelse handle om vanlige mennesker og hva de, så godt de kan, gjør for å lede andre mennesker, gitt en nøktern norsk kontekst og kultur.

Det som gjør en forskjell

Det hjelper lite å hausse opp fenomenet og skru opp forventningene om hvor mye enkeltpersoner over kort tid kan få til. Ledere kan ha lært seg så mye transformasjonsledelse de bare vil, tatt så mange lederutviklingskurs det bare måtte være og så mange masterkurs de kan komme over, det er ingen garanti for at det ledes. De fleste ledere har krevende dager på jobben.

Det som over tid ser ut til å gjøre en forskjell, er alle de små grepene som gjøres i en hverdag for å skape fremdrift og utvikling. Det er oppgaver som ofte løses i samhandling med medarbeidere. Noen ganger kjedelige, traurige, men også krevende oppgaver. Til tider særs krevende, noe som skyldes utfordrende rammebetingelser.

Det snakker ledelsesindustrien mindre om da det ikke selger like mange konsepter, kurs eller bøker. Men det er det ledelse handler om for de fleste ledere i dette landet.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse i Dagens Næringsliv 4. januar 2021 (og i dn.no dagen før).

Tekst: Professor Tom Karp, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Karp er professor 2 ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Foto: Selger lyse ideer om ledelse. Illustrasjonsbilde. Photo by Luis Tosta on Unsplash.

  • Professor

    Institutt for ledelse og organisasjon