Godt vær gjør barna mer fysisk aktive

Vær og daglengde kan ha en viktig effekt på det fysiske aktivitetsnivået for barn, konkluderer professor Per Morten Fredriksen ved Høyskolen Kristiania

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Helsevitenskap

Andelen barn som får det anbefalte minimum av fysisk aktivitet i løpet av dagen, reduseres med økende alder. Er det også sammenhenger mellom vær og omfanget av fysisk aktivitet blant barn?

Tidligere studier viser at været påvirker aktivitetsnivået til eldre, men færre studier har sett på hvordan været påvirker aktivitetsnivået til barn i Norge.

– Vær er viktig for oss på mange måter, og vi ønsket å se på hvordan været påvirker fysisk aktivitet blant barn, sier Per Morten Fredriksen, som er professor ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

Kartla aktiviteten til mer enn 2000 barn

Fredriksen og hans forskerteam gjennomførte aktivitetsmålinger blant mer enn 2000 barn i alderen 6 – 12 år fra januar til juni og i september og oktober i 2015. Hvert av barna som medvirket i undersøkelsen, ble målt gjennom en periode på seks dager. Målingene ble gjort med et akselerometer, som er et måleinstrument som registrerer fysisk aktivitet og intensiteten på aktiviteten.

Resultatene fra aktivitetsmålingene blant barna ble analysert i sammenheng med værdata for området på samme dag som aktivitetsmålingene ble gjort.

Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt som ble gjennomført blant elever i alderen 6-12 år fra syv barneskoler i Vestfold, og to barneskoler i Akershus som fungerte som kontrollskoler.

Mer aktive i godt vær

Høyere temperaturer og tørt vær gjorde at både gutter og jenter beveget seg mer og hadde høyere fysisk aktivitetsnivå enn på dager med lavere temperaturer.

Studien viser at hver temperaturøkning på 5 grader i tørt vær, resulterte i at moderat til høy fysisk aktivitet hos barna økte med 72 minutter for guttene og 67 min for jentene. På dager med nedbør hadde elevene i gjennomsnitt 10 færre minutter med moderat til høy fysisk aktivitet sammenlignet med dager uten nedbør.

Høyere temperaturer og tørt vær førte altså til mer fysisk aktivitet, og nivåene økte mer blant gutter enn jenter.

Forskerne fant samtidig at lengre dager får barna til å bruke mindre tid på stillesitting. En time lengere dagslys, reduserte tiden barna satt stille med gjennomsnittlig 2 minutter.

Gir grunnlag for å utvikle tiltak

– Denne studien viser at vær og daglengde kan ha en viktig effekt på det fysiske aktivitetsnivået for barn mellom 6 og 12 år. Vi kan anta at dette også gjelder for ungdom og voksne, fremholder Per Morten Fredriksen.

Resultatene fra studien kan blant annet brukes til å utarbeide virkningsfulle tiltak for fysisk aktivitet hos barn og unge. Det kan være behov for å sette inn ekstra fysiske aktivitetstiltak på skolen når været er vått og det er kaldt ute.

For å få et bredere innblikk i om de geografiske faktorene i lokale værmønstre påvirker den fysiske aktiviteten, må dette undersøkes i flere regioner og landsdeler i Norge.

Om prosjektet: Studerer helse, trivsel og læring hos barn

  • Studien av sammenhengen mellom vær og fysisk aktivitet inngår i forskningsprosjektet Health Oriented Pedagogical Project (HOPP).
  • HOPP er et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune og Høyskolen Kristiania der målet er å fremme helse, trivsel og læring hos barn.
  • Flere studier har vist at inaktivitet har negative konsekvenser for livskvalitet og folkehelse. Mindre fysisk aktivitet kan blant annet føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, – også blant barn og ungdom. Fysisk aktivitet er viktig for å hindre overvekt, men har også en rekke andre positive effekter.
  • HOPP-prosjektet undersøker hvordan fysisk aktivitet påvirker læring blant barn. Aktiv læring er en undervisningsform hvor elevene har fysisk aktivitet samtidig med undervisning, og er et tillegg til kroppsøvingstimene. 

Referanser:

  • Atkin, Andrew J.; Sharp, Stephen J: Harrison, Flo; Brage, Søren; Van Sluijs, Esther M.F. Seasonal Variation in Children’s Physical Activity and Sedentary Time, Medicine & Science in Sports & Exercise: March 2016: 48(3), 449-456 doi: 10.1249/MSS.0000000000000786.
  • Kharlova, I., Deng, W. H., Mamen, J., Mamen, A., Fredriksen, M. V., & Fredriksen, P. M. (2020). The Weather Impact on Physical Activity of 6-12 Year Old Children: A Clustered Study of the Health Oriented Pedagogical Project (HOPP). Sports (Basel), 8(1), 9. doi.org/10.3390/sports8010009.
  • Lillejord, S., Vågan, A., Johansson, L., Børte, B. og Ruud, E. (2016). Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Denne formidlingsartikkelen er skrevet for Kunnskap Kristiania og første gang publisert 27. januar 2021. Kunnskap Kristiania er Høyskolen Kristianias digitale kunnskapsmagasin.

Tekst: Merete Lindén Dahle, seniorkonsulent ved avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.