Fremtidens reiseopplevelse er billettløs

FORSKNING UNDERVEIS: Innovasjon i reiseliv

Hvis du skal reise med offentlige transportmidler, enten det buss, bane, trykk, tog eller ferge, må du sørge for at du har gyldig billett for reisen.

Det kan du gjøre på ulike måter, som for eksempel gjennom en app-løsning på smarttelefonen, kontaktløse betalingskort eller transporttilbyderens egne kortløsninger. Fortsatt er det mulig å kjøpe billetter med kontanter. Uansett løsning, som passasjer må du foreta deg noe.

Tenk deg i stedet at billetteringen skjer automatisk i det du befinner deg på innsiden av bussen eller trikken uten at du trenger å løfte så mye som en finger.

Gjennom forskningsprosjektet «Be-Insight» samarbeider Høyskolen Kristiania med fluxLoop, Ruter og Nordland fylkeskommune om å utvikle en ny løsning for automatisk billettering. Det skal vi få til gjennom å bruke maskinlæring på data fra passasjerens smarttelefon, sensorer og data fra transportselskapet.

Er den reisende inne i eller utenfor bussen?

Innovasjonen dreier seg helt presist om å få løsningen til åkunne avgjøre om reisende befinner seg inne i, eller utenfor et transportmiddel. I tillegg må vi kunne avgjøre hvilken adferd den reisende har; om de sykler, går, kjører bil eller tar kollektivt.

Dette er mulig å finne ut ved å bruke sensorer i den reisendes mobiltelefon i kombinasjon med eksterne datakilder slik som eksisterende sensorer og beacon-teknologi i transportmidlene. Vi vil forske på hvilke kombinasjoner av datakilder som gir den optimale løsningen, også med tanke på brukervennlighet og sikkerhet.

Reisetransportselskapene har for lengst definert et behov for automatisk billettering. Det har så langt ikke vært mulig å realisere fordi presisjonsnivået på eksisterende løsninger ikke har vært tilfredsstillende. Nåværende løsninger handler for det meste om varianter av å enten kjøpe billett på forhånd, eller å ‘tappe’ et kort på vei inn og ut av reisen.

Løsningen krever forskning

En forskningsbasert tilnærming er nødvendig for å realisere innovasjonen. For å oppnå tilstrekkelig presisjon på data som løsningen skal generere, må vi teste tilgangen til og nytten av ulike datakilder i flere pilotmiljøer. Dette arbeidet krever en strukturert tilnærming, testing, tilpasning igjennom en etterprøvbar metodisk prosess i tett samarbeid med industripartnerne og spesielt fluxLoop som er ledende på adferdsanalytikk.

Som forskningspartner i prosjektet vil vi anvende nye løsninger bygd på maskinlæring, og software-rammeverk for intelligent prosessering av mobildata i transportsystemer.

Denne tilnærmingen vil føre til at vi får mer presise og stabile data. Gjennom å analysere dataene, vil forskningen være med på å gi grunnlaget for å endre hvordan man opplever persontransport i dag.

Hovedmålet for FoU-aktivitetene knyttet til utvikling og analyse, er å finne ut hvordan vi mest effektivt kan få innsikt i når reisende befinner seg inne i transportmidlene, samt hvilken annen type reiseadferd de utviser, og hvordan dette best kan utnyttes av mobilitetsaktørene til å utvikle nye forretningsmodeller.

Skaper nye muligheter

Prosjektet planlegger å legge frem resultater som fører til at løsningene blir brukt i utstrakt grad i transportbransjen. Reisetransportselskapene vil ikke bare få en løsning for automatisk billettering. Samtidig får de innsikt de kan bruke til å utvikle nye prisstrukturer og forretningsmodeller.  For transportselskapet vil en løsning med automatisk billettering gjøre det mulig å tilby langt mer sofistikerte tjenester enn de kan i dag.

Denne typen forretningsmodeller har ikke blitt prøvd ut i Norge tidligere, og vi mener derfor det foreligger et stort læringsutbytte for offentlige kollektivaktører i Norge. Slike forretningsmodeller er heller ikke blitt satt i drift internasjonalt gjennom et automatisk billetteringssystem. Interesseorganisasjoner, slik som NAF, er også på banen og peker på behovet (lenke til debattinnlegg i Aftenposten).

Samtidig vil byene der aktørene bruker tjenesten, få tilgang til økt innsikt i innbyggernes adferd.  Det vil gjøre det mulig å få et langt bedre beslutningsgrunnlag for å optimalisere tjenestetilbud og infrastruktur og målstyre kollektive transportløsninger bedre. Det vil kunne få innvirkning på alt fra transport til veiutbygging, sikkerhetsvurderinger og lokalpolitiske beslutninger og retning for byutvikling.

De reisende vil oppleve dette som en billettfri hverdag med mer rettferdig prising og positive miljømessige og sikkerhetsmessige konsekvenser.

Overordnet bidrag fra dette samarbeidsprosjektet er en forskningsbasert tilnærming for å kunne forbedre reisestrøms- og adferdsanalyse for mobilitetsbransjen i den hensikt å gi kundene en reiseopplevelse som er mer friksjonsfri, sikrere og rettferdig, og stimulere til økt bruk av miljøvennlig persontransport. Potensialet er for løsningen er på sikt globalt.

Skal sikre personvern

De etiske problemstillingene knyttet til gjennomføringen av prosjektet og utnyttelse av resultatene, er behovet for utstrakt tilgang til de reisendes adferd og bevegelser, dvs. personopplysninger.

Vi vil kontinuerlig forsikre oss om at innsamlede data er innenfor kravene til personvern forankret i lovverk og individuelle rettigheter. Det er videre målet med løsningen at en forskningsbasert tilnærming kan være med å muliggjøre innsikten uten å berøre personlige data. Dette søkes ved å bygge etter prinsippet Privacy by Design.

Fakta om forskningsprosjektet Be-Insight

Forskningsgruppen Mobile Technology Lab (MOTEL) ved Høyskolen Kristiania skal i samarbeid med næringslivspartneren fluxLoop utvikle en løsning for automatisert billettering innen offentlig transport de kommende to årene. Løsningen skal gjøre det mulig å utvikle nye forretningsmodeller.

  • fluxLoop er en leverandør av løsninger for analyse av data fra mobilitet og detaljhandel. Selskapet jobber med analyser av signaler fra smarttelefoner og sensorer for å skape et sant og verifisert bilde av individuelle fysiske strømmer og derigjennom kunne gi innsikt som er med på å øke inntekter, effektivitet og måloppnåelse.
  • MOTEL bygger videre på sin erfaring fra forskning på løsninger for tingenes internett, forskning på festivalopplevelser med sensordata og forskningsbasert grunnlag for valg av mobile utviklingsrammeverk.
  • Prosjektperiode: Mars 2020 – Juli 2022.
  • Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ruter og Nordland fylkeskommune.
  • Be-Insight finansieres med midler fra Forskningsrådet.

Referanser:

Artikkelen presenterer «Be-Insight», et pågående forskningsprosjekt ved Høyskolen Kristiania. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med fluxloop, Ruter og Nordland fylkeskommune.

Denne formidlingsartikkelen er skrevet for Kunnskap Kristiania og første gang publisert 13. januar 2021.

Tekst: Professor Tor-Morten Grønli, Institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania. Grønli leder forskningsgruppen Mobile Technology Lab (MOTEL) ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Fremtidens reiseopplevelse er billettløs. Forskere ved Høyskolen Kristiania utvikler løsninger for automatisk billettering i samarbeid med næringslivspartner og reiselivsaktører. Bildet viser fergen Prinsen, som frakter passasjerer mellom Aker Brygge og Nesoddlandet. Foto: Ruter.